Breaking News:

latest

LÝ DO RỜI ĐẢNG DÂN CHỦ CỦA DÂN BIỂU JEFF VAN DREW

LÝ DO RỜI ĐẢNG DÂN CHỦ CỦA DÂN BIỂU JEFF VAN DREW Phát biểu tại Hội nghị quốc gia Cộng Hòa, dân biểu Jeff Van Drew trước đây là đảng Dân chủ...

LÝ DO RỜI ĐẢNG DÂN CHỦ CỦA DÂN BIỂU JEFF VAN DREW LÝ DO RỜI ĐẢNG DÂN CHỦ CỦA DÂN BIỂU JEFF VAN DREW

Phát biểu tại Hội nghị quốc gia Cộng Hòa, dân biểu Jeff Van Drew trước đây là đảng Dân chủ nay đã chuyển qua Đảng Cộng hòa đại diện cho Khu vực Quốc hội số 2 của New Jersey có bài phát biểu: Đây là lý do tại sao tôi rời Đảng Dân chủ - và cách Đảng Cộng hòa giữ cho Hoa Kỳ vững mạnh, thịnh vượng, xin lược dịch như sau:

Nước Mỹ được thành lập bởi các chánh khách được hướng dẫn bởi các nguyên tắc đạo đức và chánh trị mạnh mẽ. Những nguyên tắc này đã cho phép quốc gia này phát triển và liên tục cải thiện chính mình.

Thường thì đây là một quá trình đau khổ, một quá trình thường xuyên bị vấy bẩn bởi máu và nước mắt của các thế hệ đi trước chúng ta. Ngày nay, những nguyên tắc cơ bản này đang bị tấn công bởi những người theo đảng phái nhiệt thành, những người muốn tấn công nền tảng đạo đức và chánh trị của xã hội chúng ta và bắt đầu hoàn toàn mới.

Đây là cơ hội để chúng tôi đứng lên đấu tranh cho nước Mỹ .

Quyết định rời đảng Dân chủ của tui là một quyết định không hề nhẹ. Áp lực của các ông chủ trong đảng, các nhà hoạt động, và thậm chí cả đồng nghiệp của tui, rất lớn, nhưng đảng Dân chủ đã thay đổi. Đó không còn là bữa tiệc mà tui và ông bà lớn lên ngưỡng mộ.

Nó không phải là đảng đã từng cho phép và khuyến khích tư tưởng tự do và tranh luận mạnh mẽ. Bây giờ, nó là một đám đông điều khiển các quyết định chánh sách với mục tiêu bắt đầu lại với một hệ thống quản trị mới.

Tui luôn được nói rằng Đảng Cộng hòa sẽ gạt tui ra ngoài lề, đẩy tui sang một bên và coi tui như bụi bẩn. Điều này không thể được thêm từ sự thật. Tui đã được chào đón với vòng tay rộng mở, và ngay cả khi tui không đồng ý về một số vấn đề, quan điểm của tui vẫn được tôn trọng. 

Bức tranh về Đảng Cộng hòa được vẽ bởi đảng Dân chủ và các đồng minh của họ trên các phương tiện truyền thông hầu hết là sai sự thật; trên thực tế, nhiều đồng nghiệp cũ của tui tin chắc rằng Đảng Cộng hòa là nguyên nhơn duy nhứt của nhiều tệ nạn xã hội.

Chính logic phi lý này đã cho phép họ coi thường đồng nghiệp, đồng nghiệp và đồng bào của mình và gọi họ là đáng trách, hoặc tệ hơn. Chúng ta phải phối hợp làm việc để giữ cho nước Mỹ thống nhứt và đẩy lùi sự thiếu hiểu biết đó.

Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn; chúng ta phải tích cực tham gia vào cuộc chiến đấu cho dân tộc này. 

Tui chưa bao giờ bị thúc đẩy bởi chánh trị đảng phái, chỉ có mong muốn cải thiện cuộc sống của những người cử tri của tui.

Nước Mỹ đang phải chịu áp lực to lớn trong việc quay lưng lại với những thứ đã khiến nước này trở nên đặc biệt. Không nhầm lẫn, nhiều đề xuất được đưa ra bởi đa số Hạ viện trong Quốc hội này, trong khi được che đậy bằng ngôn ngữ có ý tốt, không bị chi phối bởi sự thật và có bản chất cộng đồng.

Nhiều người tiếp tục chạy khỏi Mỹ. Tui không thể - tui phải chạy về phía Mỹ. Tii sẽ chiến đấu cho địa hạt của tui, tiểu bang của tui và quốc gia của tui.

Winston Churchill đã từng tuyên bố - “… rằng dân chủ là hình thức chánh phủ tồi tệ nhứt ngoại trừ tất cả những hình thức khác đã được thử nghiệm.” Nước Mỹ không hoàn hảo, nhưng nó tốt hơn mọi sự thay thế.

Tui sẽ luôn tập trung vào việc hỗ trợ các đề xuất giúp nước Mỹ vững mạnh và thịnh vượng. Chúng ta phải tiếp tục cung cấp cho xã hội những cơ hội mà các thế hệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta có và sẽ tiếp tục phát triển.

Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn; chúng ta phải tích cực tham gia vào cuộc chiến đấu cho dân tộc này.

Tui yêu nước Mỹ và cơ hội dành cho nó. Chúng ta phải tiếp tục cải thiện bản thân mà không phá hủy tất cả những giá trị đã khiến chúng ta trở nên vĩ đại./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật