Breaking News:

latest

Cộng sản còn tồn tại được và người dân còn im lặng là vì chúng đã thực hiện thủ đoạn kết hợp sau:

Cộng sản còn tồn tại được và người dân còn im lặng là vì chúng đã thực hiện thủ đoạn kết hợp sau:1. Độc tài độc quyền truyền thông tuyên tr...

Cộng sản còn tồn tại được và người dân còn im lặng là vì chúng đã thực hiện thủ đoạn kết hợp sau:1. Độc tài độc quyền truyền thông tuyên truyền và giáo dục nhồi sọ.


2. Tước đoạt quyền sở hữu tư liệu sản xuất của người dân thông qua chế độ tem phiếu và bao cấp, trước 1975. Áp đặt chính sách đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. 
3. Nắm độc quyền kinh tế và can thiệp thô bạo vào nền kinh tế, làm cho người dân đa số phải lo chạy miếng ăn từng bữa để họ không có tâm trí mà hiểu về vấn đề nhân quyền-dân chủ.
4. Thực hiện các hành vi khủng bố man rợ, lấy nhà tù và cái chết ra trấn áp tinh thần phản kháng của dân chúng.
Chế độ độc tài sử dụng khủng bố, tạo ra sự sợ hãi cho đám đông, và lấy sự sợ hãi đó của đám đông để bảo vệ nó. #ĐMCS
*Tại điểm 2, bổ sung thêm cho rõ thế này: Luật đất đai ngang nhiên tước đoạt quyền sở hữu tư liệu sản xuất của cá nhân. Trong khi đó, quyền sở hữu tư liệu sản xuất tạo ra động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý. Thúc đẩy tư duy, khơi nguồn sáng tạo, tạo ra những phát kiến cải tiến để tối ưu hóa nguồn lực và mang lại giá trị thặng dư. Đó là quy luật thúc đẩy sự phát triển tự nhiên. Luật đất đai triệt tiêu tất cả ý thức bảo vệ, tinh thần trách nhiệm, động lực sáng tạo. Nó là một điều luật cực kỳ phản động trong số các điều luật phản động vẫn đang tồn tại ngang nhiên như một sự thách thức lương tri nhân loại, lương tâm cá nhân. Nó giúp hợp thức hóa hành vi cướp đất của dân chúng bởi sự cấu kết của quyền lực độc tài và bọn doanh nhân kền kền.

Khi nào luật đất đai không xác định rõ quyền sở hữu tuyệt đối tư liệu sản xuất, đất đai của người dân thì khi đó những oan sai vẫn tiếp diễn. Những doanh nghiệp sân sau của quan chức vẫn ngang nhiên cướp đất của dân, và do đó, vẫn còn tiếp diễn hàng đoàn người biểu tình khiếu kiện về quyền sở hữu đất đai.

Không có nhận xét nào

Nội Bật