Breaking News:

latest

Luân Lê - Công An CHÀ ĐẠP LUẬT PHÁP

CHÀ ĐẠP LUẬT PHÁP Cả xã hội đang vô cùng bức xúc và phẫn nộ bởi hành vi những công an bêu tên những người thực hiện hành vi mua dâm ngay giữ...

CHÀ ĐẠP LUẬT PHÁP

Cả xã hội đang vô cùng bức xúc và phẫn nộ bởi hành vi những công an bêu tên những người thực hiện hành vi mua dâm ngay giữa đường phố, nơi có rất đông người dân và có cả trẻ em chứng kiến.


Đây là hành vi có dấu hiệu làm nhục người khác, xâm hại nghiêm trọng về nhân phẩm, danh dự của công dân được bảo vệ bởi Hiến pháp và các Luật liên quan.

Thực sự đây là những hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của lực lượng công quyền thực thi công vụ. Vì lẽ, không một ai được phép xâm phạm vào nhưgx quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng sác khoẻ, về danh dự và nhân phẩm. Một tù nhân cũng luôn được bảo vệ những quyền này. Vậy mà những viên chức công an, khôgn hiểu do lạm quyền hay thiếu hiểu biết thực sự, đã thực hiện những hành vi vừa xâm hại và gây hậu quả nghiêm trọng đối với những người mà chỉ vi phạm hanh chính.

Cần phải trừng trị nghiêm và xử phạt thật nặng đối với những người nhân dân công vụ mà đã vượt quá những giới hạn cho phép của lực lượng hành pháp.

Không có nhận xét nào

Nội Bật