CẢ NƯỚC NUÔI ĐẶC KHU

Mấy nay dư luận bàn về vấn đề Đặc Khu chủ yếu về vấn đề cho thuê đất 99 năm, còn có thêm mấy vấn đề khác như sau:

Để đầu tư ban đầu cho 3 đặc khu, ngân sách dự tính bố trí vốn là 1,5 triệu tỷ đồng cho 12-15 năm từ 2018 đến 2030, bình quân đầu tư cho 3 đặc khu 125.000tỷ/ năm. 

Theo chính sách tài chính ưu đãi của dự thảo Luật Đặc Khu thì nhà đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập đến mức chịu thuế. Nghĩa là đến năm 2030, chúng ta có nguy cơ không thu được đồng nào từ các nhà đầu tư đặc khu.

Về thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm (không quá 2030) và 50% trong các năm tiếp theo. Nghĩa là đến 2030, chúng ta cũng hầu như không được mấy từ khoản này.

Theo chính sách ưu đãi về đất đai, nhà đầu tư chiến lược được miễn tiền thuê tối đa 30 năm, nhà đầu tư ngành nghề ưu tiên phát triển thì tối đa không quá 15 năm.

Như vậy là trong 12 năm tới, nếu lấy mốc 2030 thì chúng ta phải tốn 1,5 triệu tỷ đồng rót vào 3 đặc khu nhưng hầu như không thu được mấy từ các nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất. Nghĩa là cả nước phải nuôi đặc khu cho đến khi nào nó có lãi. Chưa tính chi phí bù đắp cho rủi ro an ninh quốc gia.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm nay 74 tuổi, e rằng đến lúc ông ra đi ông cũng chưa thấy đặc khu mang lại lợi ích kinh tế quốc gia.

H.M 

Ảnh các ngành nghề khuyến khích đầu tư tại đặc khu để bạn đọc đánh giá tính khả thi
Nhận xét