Breaking News:

latest

Nhà nước chấp nhận dùng Yuan Trung Quốc là chuyện nghiệm trọng

Nhà nước chấp nhận dùng Yuan Trung Quốc là chuyện nghiệm trọng, liên quan đến các giá trị từ vi mô đến vĩ mô của một quốc gia. Không thể ngh...

Nhà nước chấp nhận dùng Yuan Trung Quốc là chuyện nghiệm trọng, liên quan đến các giá trị từ vi mô đến vĩ mô của một quốc gia.

Không thể nghĩ sơ sài rằng tiền tệ đó là của quốc gia bên cạnh và có thể lưu hành.

Tiền tệ là hệ thống định giá trị của tài sản. Vì vậy, tiền (tờ tiền giấy, mãnh tiền kim loại) là là vật thay thế lưu thông, di chuyển tải sản, quy định quyền sở hữu, sử dụng tài sản

Tài sản liên quan đến sở hữu, sản xuất.... Tiền gắn liền với tài sản, là tài sản. Vì vậy tiện tệ liên quan đến hệ thống quản lý tài chính, chính sách tiền tệ, thuế, thông kê.

Để Yuan Trung Quốc lưu hành tại lãnh thổ Việt Nam thì hệ thống quản lí tài chính, chính sách tiền tệ, thuế, thống kê thực hiện ra sao?

Không lẽ để lượng tài sản lưu hành băng Yuan ngoài sự quản lý của ngân hàng quốc gia, của hệ thống thuế quốc gia, của hệ thống thống kê của quốc gia? Hay là lập riêng một hệ thống khác song hành với thệ thống quốc gia để quản lí số tài sản dính kết với Yuan? Hay là Nhà nước có kế hoạch hủy bỏ Đồng chuyển sang dùng Yuan để có chung một hệ thống tiền tệ.

Chung một hệ thống tiền tệ nghĩa là một nền kinh tế, một cộng đồng và hướng tới một quốc gia.

Liên minh Châu Âu gồm các quốc gia dùng hệ thống tiền tệ chung có đơn vị là EURO là vì các quốc gia có một hiến pháp chung, có một hê thống ngân hàng, quản lí tài chính  chung, có các thực thể quản lí khác chung, và đã được xem như là một nền kinh tế, thậm chí có viễn cảnh sẽ trờ thành một quốc gia. Ấy vậy mà có một số quốc gia thành viên vẫn dùng tiền tệ riêng, chưa dùng EURO.

Việt Nam và Trung Quốc khác nhau về mọi mắt một trời một vực, đặc biệt là kinh tế và an ninh. Vậy sao dùng đơn vị tiền tệ chung? Mà không phải dùng chung nữa. Chỉ Nhà nước Việt Nam dùng Yuan Trung Quốc, chứ Trung Quốc không dùng Đồng Việt Nam. 

Trình độ của các chính trị gia có thể không nhận ra Hán hóa cũng không có gì là lạ vì những chính trị gia của ta đang ở giai đoạn cờ lờ mờ phờ, ma de in, thu giá, đầu tàu, thủ phủ... Đàn anh chỉ vẽ sao thì làm vậy thôi, còn đồng bào tri thức thì khinh rẻ và cho là kẻ thù, mới đến nông nổi như vậy.

Trần Đình ThiênKhông có nhận xét nào

Nội Bật