Breaking News:

latest

VẤN ĐỀ NẰM Ở BƯỚC ĐẦU TIÊN

Cái đầu tiên trong đánh vần, từ tiếng Anh hay tiếng Pháp, chính là việc đánh vần bảng chữ cái, tức là cơ sở hình thành nên mọi cấu tạo âm và...

Cái đầu tiên trong đánh vần, từ tiếng Anh hay tiếng Pháp, chính là việc đánh vần bảng chữ cái, tức là cơ sở hình thành nên mọi cấu tạo âm và từ sau này. Với tiếng Anh và tiếng Pháp đều là 26 chữ cái.

Trong đó, chính vì việc mỗi chữ cái được gắn cho việc ký âm khác nhau mà nó trở thành 26 vần độc lập đôi một với nhau.

Vì để đọc được các loại từ và âm khác nhau, buộc người ta phải nhận biết được mặt chữ cái, cái mà là cơ sở đầu tiên và quyết định các tồn tại âm của mọi loại tạo từ tiếp sau.

Tiếng Anh:
C đọc là /si:/; 
K đọc là /kei/
Q đọc là /kju:/

Tiếng Pháp:
C đọc là /xê/
K đọc là /ka/
Q đọc là /ky/

Tương tự với các chữ cái R, D, G (và J).

Chính vì vậy, khi dạy phát âm, đối với bảng chữ cái, người ta đã tạo ra 26 âm khác nhau cho 26 chữ cái khác nhau. Nhưng với quy tắc dạy mới tiếng Việt, rõ ràng có một loạt chữ cái đã trở nên bị trùng lắp, và do đó, nó không giúp cho người học nhận diện được ký tự thông qua ký âm. Do vậy, học để nhận biết chữ cái, bước đầu tiên của việc học, đã trở nên không thể giải quyết được vấn đề của chính nó vấp phải: làm thế nào để phân biệt được chữ cái nếu chỉ dựa vào âm đọc? Trong khi, các bảng chữ cái khác, họ chỉ cần nghe là có thể viết được chữ cái đúng với âm mà nó phát ra?

Nếu người dân về yêu cầu con họ, thông qua phát âm của mình, viết chữ tương ứng với âm /cờ/, con cái họ sẽ có 4 lựa chọn. Nếu yêu cầu viết chữ tương ứng với âm /dờ/, con cái họ sẽ viết 4 lựa chọn. Như vậy là ngay bản thân nó đã dẫn đến sự phức tạp và làm mất đi tính nhận diện của âm qua chữ viết.

Như đã nói, dù có học đến thuộc làu làu bảng chữ cái và các luật chính tả của cách viết mới, có những văn phạm mà khi được nghe đọc, họ sẽ trở nên hoàn toàn thất bại trước việc ký tự lại âm thanh đó sao cho đúng chính tả. Và đương nhiên, đây chính là thiếu khuyết trầm trọng của ngôn ngữ được dạy theo cách này. Và nó cũng không tương đồng với cách phát âm trong tiếng Anh hay tiếng Pháp.

Và quan trọng hơn, như tôi đã đưa ra một đề bài về một đoạn mật mã, nếu chỉ nghe được theo như cách đọc mới này, họ sẽ ký tự lại thế nào cho đúng với bản gốc để giải mã cho kịp một cuộc chiến (chắc chắn là tích của tổ hợp chập các biến số lớn), và như vậy, thế là vận mệnh cả một dân tộc đang nằm dưới chính sự quyết định của chính mình mà rồi bất lực chờ đến lượt bị xoá sổ bởi sự thiếu khuyết của chính thứ ngôn ngữ do mình tạo ra.

Đó chính là vấn đề của mọi vấn đề đang được đưa ra về mặt thực tế mà nó phải đối mặt.

Lê Luân

Không có nhận xét nào

Nội Bật