Breaking News:

latest

ĐẠI LÝ PHIẾU BÁN DÂM

ĐẠI LÝ PHIẾU BÁN DÂM  Tháng mười có chiếu vua ra Bán dâm chỉ được vài ba bốn lần Lương thầy vừa đủ miệng ăn Đời em chỉ biết nuôi thân bằng l...

ĐẠI LÝ PHIẾU BÁN DÂM 

Tháng mười có chiếu vua ra
Bán dâm chỉ được vài ba bốn lần
Lương thầy vừa đủ miệng ăn
Đời em chỉ biết nuôi thân bằng lồw
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn
Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay
Chiếu vua ân đức thật dày
Thầy mở đại lý bán ngay phiếu hồng
Phiếu bốn lỗ bấm bốn vòng
Đủ nuôi trôn đủ trả công miệng thầy
Mai sau trôn lớn miệng đầy
Cầu vua mở lỗ phiếu này nhiều hơn...
Chu Mộng Long
-----------
Ghi chú: 
Nhiều bạn thắc mắc làm cách nào quản được số lần?
Đây là hình chế của ai đó trên mạng, hàm ý hiến kế cách quản số lần. Mỗi sinh viên nhập học chỉ được mua một phiếu. Mỗi lần bán dâm bị bấm một lỗ. Vừa đủ bốn lần, đảm bảo đạo đức nhà giáo. Các em có thể dùng phiếu này cải thiện cuộc sống sinh viên. Các thầy có thể mở đại lý bán phiếu để cải thiện tiền lương.


Chu Mọng Long

Không có nhận xét nào

Nội Bật