LẠI LÀ LÃNH ĐẠO VĂN HOÁ ĐÀ NẴNG

Lại là lãnh đạo văn hoá Đà Nẵng

Trong bài báo này >> https://www.google.com/amp/s/www.tienphong.vn/xa-hoi-phong-su/160-nam-phap-tan-cong-da-nang-ky-cuoi-sua-sai-voi-qua-khu-1323148.amp.tpo, có ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH&TT thành phố Đà Nẵng phát biều:****

Gần đây, các nhà lịch sử nói một chi tiết này mà tôi thấy rất thú vị. Đó là, trong suốt cuộc chiến đầu tiên chống Pháp kéo dài từ 1858 đến 1884 này, cho đến khi thực dân Pháp thiết lập xong sự đô hộ, thì trận đánh vào Đà Nẵng và xung quanh thành Điện Hải (giai đoạn 1858-1860) là trận thắng duy nhất của quân và dân ta. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng đủ thấy vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thành Điện Hải đối với cuộc chiến chống thực dân Pháp giai đoạn này

****

Và nhà báo viết luôn “Theo ông Hùng, công trình kiến trúc Thành Điện Hải quy mô không lớn nhưng có ý nghĩa và rất đáng tự hào. Bởi thành Điện Hải biểu tượng chung về tinh thần yêu nước của nhân dân Đà Nẵng, miền Trung và của cả dân tộc ta giữa thế kỷ 19.”

****

Mình chắc khỏi viết thêm hả bạn ?

Vị lãnh đạo này cũng như vị thầy TS Phan Thanh Hải, phán bậy luôn thành Điện Hải là biểu tượng yêu nước kìa.  Mà hình như mình có tranh luận / chứng minh thành Điện Hải là biểu tượng nhục nhã của sự bỏ thảnh mà chạy của quân dân Việt mà, làm thế nào mà vô tay các thầy lãnh đạo văn hoá miền Trung, thành Điện Hải lại là biểu tượng yêu nước nhỉ ?
 
Mà chẳng lẽ mình lại chê là các vị lãnh đạo văn hoá miền Trung như các thầy này, chức thì cao mà kiến thức về sử học hơi thấp sao ?  Mà sao các thầy trước khi phát biểu linh tinh, không đi hỏi các nhà nghiên cứu sử Đà Nãng nhỉ ?

Dĩ nhiên mình có thể sai, nểu có bạn cứ lẽn tiếng để mình cùng học hỏi.

Thanks

Brian

Nhận xét