Breaking News:

latest

MUỐN ĐUỔI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ NHƯ CỤ HỒ NÓI THÌ PHẢI THAY QUỐC HỘI

MUỐN ĐUỔI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ NHƯ CỤ HỒ NÓI THÌ PHẢI THAY QUỐC HỘI Kết quả lấy phiếu ‘tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp’ của Quốc Hội vừa ...

MUỐN ĐUỔI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ NHƯ CỤ HỒ NÓI THÌ PHẢI THAY QUỐC HỘI

Kết quả lấy phiếu ‘tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp’ của Quốc Hội vừa công bố chiều nay, thêm một lần chứng minh Quốc Hội vô tích sự.

Ba lần Quốc Hội lấy phiếu tín nhiệm mà không tìm được một ai để đuổi. Trong khi trong Chính Phủ có quá nhiều kẻ làm hại dân. 

Cụ Hồ nói:
 "Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa" (Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4, NXB Sự Thật, trang 283).

Bao giờ thì đuổi được Chính Phủ như Cụ Hồ nói?

Muốn đuổi được các thành viên làm hại dân trong Chính Phủ thì phải đuổi đi các ông nghị ăn hại trong Quốc Hội.
 
Muốn đuổi được Chính Phủ thì trước hết phải thay Quốc Hội.

Nguyễn Ngọc ChuKhông có nhận xét nào

Nội Bật