Breaking News:

latest

ÔNG ĐỪNG XÚI DẠI

ÔNG ĐỪNG XÚI DẠI Nếu học sinh ngủ ở trường học ở thiên đường, hoặc là ăn hàng chục cái tát, hoặc uống nước giặt giẻ lau, hoặc bị bắt quỳ hết...

ÔNG ĐỪNG XÚI DẠI

Nếu học sinh ngủ ở trường học ở thiên đường, hoặc là ăn hàng chục cái tát, hoặc uống nước giặt giẻ lau, hoặc bị bắt quỳ hết buổi học.Xin lỗi ông, những quốc gia pháp trị và giáo dục đặt con người lên trên hết thì như thế, chứ ở xứ tôi, mọi cái phải theo định hướng và đảm bảo chỉ tiêu, thành tích của hệ thống giáo dục.

Nếu không biết vâng lời và đạt được điểm số thi đua, xao nhãng hoặc là tỏ ra khác biệt, ắt sẽ chịu trừng phạt hà khắc. Giáo viên còn phải thu đủ các loại quỹ hoặc tiền bảo hiểm, lo dạy thêm để kiếm tiền.

Ông đã quá lý tưởng hoá và đang lầm lẫn lớn về nền giáo dục nước tôi rồi. Quan điểm của ông đáng vứt vào xọt rác, hoặc là chỉ thích ứng với những con người và đất nước văn minh thôi.

Ngay cả ông mà về đây chưa chắc đã có việc làm đâu, chứ đừng nói đi dạy. Ông có biết có giáo sư quốc tế dạy ở các trường đại học lớn rất lâu năm, thạo cả 6 thứ tiếng, thế mà nghe lời kêu gọi về nước cống hiến mà rồi đành thất nghiệp.

Xứ tôi không đùa được đâu. Ông đừng xúi dại.

Lê Luân

Không có nhận xét nào

Nội Bật