Breaking News:

latest

TRÒ CHỤP MŨ CỦA VIỆT CỘNG - HÁN GIAN - VIỆT GIAN - VIỆT TIỂU

TRÒ CHỤP MŨ CỦA VIỆT CỘNG - HÁN GIAN - VIỆT GIAN - VIỆT TIỂU TRÒ CHƠI CHỤP MŨ CỦA CỘNG SẢN Trong nghệ thuật cai trị, điều cốt lõi của giai c...

TRÒ CHỤP MŨ CỦA VIỆT CỘNG - HÁN GIAN - VIỆT GIAN - VIỆT TIỂU

TRÒ CHƠI CHỤP MŨ CỦA CỘNG SẢN Trong nghệ thuật cai trị, điều cốt lõi của giai cấp cai trị là phải tìm mọi cách làm cho giai cấp bị trị CHIA RẼ - MẤT ĐOÀN KẾT - NGHỊ KỴ LẪN NHAU mà ta hay gọi là phép CHIA ĐỂ TRỊ. 

Nghệ thuật này một lần nữa đã được TÀ QUYỀN CỘNG SẢN thi triển thành công khi chúng ta ra cái nghị quyết 36 với chủ đích phỉnh phờ "hòa giải - hòa hợp". Thành công của cái nghị quyết 36 chết tiệt của tà quyền cộng sản không nằm ở chỗ chúng đạt được ý đồ "khép lại quá khứ - mở ra tương lai mà ở đây chúng làm cho khối đại đoàn kết dân tộc thêm chia rẽ sâu sắc thông qua các con "nhộng đỏ" được chúng cấy từ hải ngoại lẫn quốc nội và bọn này dùng cái nghị quyết 36 làm cái "bao bố" trùm lên bất kỳ hội nhóm, cá nhân nào có lòng ái quyết, có đức độ của Đức Thánh Trần "vì nghĩa lớn - gác hiềm riêng". 

Thật khốn nạn thay khi dân tộc Việt Nam lại sản sanh ra phường RÁC RƯỞI khoác lên mình Hoàng kỳ Quốc gia, vỗ ngực xưng danh ta đây là hình mẫu "chống cộng, diệt cuội" tới cùng, nói không với Việt cộng - Hán cộng nhưng bản chất thì là những tên Việt gian - Hán gian trá hình để giúp TÀ QUYỀN CỘNG SẢN phát huy tác dụng của cái nghị quyết 36 mắc dịch để HÃM HẠI TRUNG LƯƠNG. 

Chúng ta nên nhớ rằng, Tổ quốc Việt Nam là của dân tộc Việt Nam chứ không phải là của riêng của đảng phái, tổ chức, cá nhân nào. 
Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của toàn dân tộc. Hiện nay, kẻ thù trực diện của dân tộc Việt Nam chính là Việt cộng - Hán cộng, kẻ thù giấu mặt của dân tộc Việt Nam là bọn Việt gian - Hán gian - Việt tiểu (người Việt tiểu nhân) chúng đang điên cuồng đánh phá vào khối đoàn kết dân tộc bằng việc lấy cái nghị quyết 36 mắc dịch làm bao bố trùm lên tất cả những tổ chức, cá nhân đang ngày đêm giành lấy Tổ quốc Việt Nam từ tay tà quyền cộng sản bằng con đường HIỆP THÔNG DÂN TỘC. Để chia rẽ BÓ ĐŨA DÂN TỘC, bọn Việt gian - Hán gian - Việt tiểu một mặt hô hào phải đòi lại miền Nam cho VNCH, vờ phản tuyên truyền lại nghị quyết 36 của tà quyền cộng sản để tạo thanh thế, qua mắt được những người căm thù cộng sản, khắc cốt ghi tâm câu nói để đời của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu,... nhằm chụp mũ tất cả những người ái quốc đang ngày đêm KẾT LIÊN DÂN TỘC để chung tay DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG. 

Bọn chúng thật sự nguy hiểm bởi nếu chỉ nhìn bề ngoài thì ta chỉ thấy chúng khoác lên mình HOÀNG KỲ QUỐC GIA, chúng đi ngược lại phỉnh dụ của tà quyền cộng sản là cái nghị quyết 36 mắc dịch kia, chúng lấy cái nghị quyết này làm bao bố chụp lên những người ái quốc cùng với trích dẫn câu nói kinh điển của cố tổng thống Đệ nhị VNCH, vậy là chúng đã giúp cho Việt cộng - Hán cộng thành công trong việc chia rẽ bó đũa dân tộc, hãm hại trung lương ái quốc. 
Nhưng chúng quên mất một điều, các bậc trưởng thượng của VNCH đã dày công xây dựng nên triết lý giáo dục của VNCH là "NHÂN BẢN - DÂN TỘC - KHAI PHÓNG", dày công xây dựng và ban bố hiệu lịnh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - QLVNCH là "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM" và trên tất cả đó chính là Bản Hiến pháp do các vị TINH TÚ của dân tộc Việt Nam là một trăm mười bảy (117) Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến đại diện nhân dân Việt Nam soạn thảo được Chủ Tịch Quốc Hội Lập Hiến là ông Phan Khắc Sửu kí ban hành ngày 18/3/1967. Tại Bản Hiến pháp trên nêu rõ: LỜI MỞ ĐẦU Tin tưởng rằng lòng ái quốc, chí quật cường, truyền thống đấu tranh của dân tộc bảo đảm tương lai huy hoàng của đất nước. 

Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến lãnh thổ qua phân, độc tài và chiến tranh, dân tộc Việt Nam phải lãnh lấy sứ mạng lịch sử, tiếp nối ý chí tự cường, đồng thời đón nhận những tư tưởng tiến bộ để thiết lập một chánh thể Cộng Hòa của dân, do dân và vì dân, nhằm mục đích đoàn kết dân tộc, thống nhất lãnh thổ, bảo đảm Độc Lập Tự Do Dân Chủ trong công bằng, bác ái cho các thế hệ hiện tại và mai sau. 

Tại ĐIỀU 1: VIỆT NAM là một nước CỘNG HÒA, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân. Tại ĐIỀU 4: 1- Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức 

2- Mọi hành vi nhằm mục đích tuyên truyền hay thực hiện chủ nghĩa cộng sản đều bị cấm chỉ. Tại ĐIỀU 30: Quyền Lập Pháp được quốc dân ủy nhiệm cho Quốc Hội. Quốc Hội gồm hai viện : - Hạ Nghị Viện - Thượng Nghị Viện 
Tại ĐIỀU 51: Quyền Hành Pháp được Quốc Dân ủy nhiệm cho Tổng Thống. Quốc Dân là gì ? Đó chính là nhân dân sống trong một đất nước. Đất nước Việt Nam có chủ quyền ra sao ? Hẳn những ai đã học trong nền giáo dục VNCH đều nhớ câu "đất nước Việt Nam hình cong chữ S, trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, ôm lấy Biển Đông bao trùm hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Tổ quốc Việt Nam là tài sản thuộc quyền sở hữu chung của Quốc dân Việt Nam đã được Hiến định tại Điều 1 của Bản Hiến pháp VNCH năm 1967 đó là: VIỆT NAM là một nước CỘNG HÒA, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân. 

Những kẻ đang lợi dụng cái nghị quyết 36 của tà quyền cộng sản để chụp mũ những tổ chức, cá nhân ái quốc đang ngày đêm dán keo, tạo mối liên kết trong Quốc dân Việt Nam để chung tay DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG, giành lại Tổ quốc từ tay cộng sản bằng sức mạnh đoàn kết dân tộc đích thị chúng là Việt cộng - Hán gian - Việt gian - Việt tiểu. Hãy chung vạch mặt và quét sạch loại RÁC RƯỞI này để tỏ lòng ái quốc./. 

Tran Hung

Không có nhận xét nào

Nội Bật