Breaking News:

latest

KINH NGHIỆM PHÂN BIỆT CỘNG NÔ QUA ẢNH

KINH NGHIỆM PHÂN BIỆT CỘNG NÔ QUA ẢNH Qua những năm truy tầm, DIỆT CỘNG trên diễn đàn mạng xã hội, cá nhơn đã đúc kết một số kinh nghiệm hữu...

KINH NGHIỆM PHÂN BIỆT CỘNG NÔ QUA ẢNH

Qua những năm truy tầm, DIỆT CỘNG trên diễn đàn mạng xã hội, cá nhơn đã đúc kết một số kinh nghiệm hữu ích để phân biệt cộng nô, tuyên giáo, Việt cộng nằm vùng. Hôm nay xin nói tới một trong số những kinh nghiệm này như sau:

Khi tương tác với các nick name có biểu tượng chim bồ câu trắng cắn nhành ô liu thì hầu hết (xin nói là hầu hết chớ không phải tuyệt đối) những cá nhơn này đều là cháu ngoan của súc vật hồ chí minh, cánh tay nối dài của Việt cộng.

Điển hình như tên có nick Tôn Phi, kẻ xưng là "Thơ ký (lâm thời) của Trung tâm Văn bút Sài Gòn", kẻ vừa suy tôn văn nô Việt cộng Phạm Thành Bà Đầm Xòe làm chủ tịch của trang này. 

Cộng con Tôn Phi kê khai là dân Hà Tĩnh, vào Sài Gòn học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhơn văn thành phố Hốt Cứt Mao viết tắt là tp.hcm". Một thằng cộng con như Tôn Phi mà dám lập và nhận lãnh chức vụ "thơ ký" của trang Văn bút Sài Gòn thì quả là xấc láo, hỗn xược với mục đích xâm lược Văn hóa Sài Gòn. 

Những ai đang liên can tới tên cộng con Tôn Phi này và đang gắn cái avatar có biểu tượng "chim trắng cắn ô liu" thì hãy mau XÊ RA ĐI ANH giúp tui. Trân trọng./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật