Breaking News:

latest

TẦM NHÌN DÂN CHỦ và ĐỘC TÀI.

TẦM NHÌN DÂN CHỦ và ĐỘC TÀI. ( Đáp trả : Ông Nguyễn Phú Trọng. Trưởng đảng cộng sản Việt nam. Về nội dung bài phát biểu bế mạc. Hội nghị TW....

TẦM NHÌN
DÂN CHỦ và ĐỘC TÀI.

( Đáp trả : Ông Nguyễn Phú Trọng. Trưởng đảng cộng sản Việt nam. Về nội dung bài phát biểu bế mạc. Hội nghị TW. 11. Khóa 12 ).

   Tiến trình thúc đẩy : Dân chủ hóa Đất Nước ở Việt nam. Đang diễn ra hiện nay. Để thiết lập, Thể chế Tự do Dân chủ. Văn minh khoa học và tiến bộ.
    Là khát vọng của cả Dân tộc, là đòi hỏi cấp bách của thời đại và phù hợp với xu hướng dòng chảy lịch sử tiến bộ tất yếu của Nhân loại. Nó chính là công cuộc chung và của từng Người Dân yêu quê hương Đất Nước, yêu Tự do Dân chủ và phẩm giá làm Người.
    Diễn ra trên toàn cõi giang sơn gấm vóc và Đoàn kết tất cả các thế hệ tầng lớp Người Dân. Trong đại gia đình các Dân tộc lớn, bé Việt nam. Từ miền ngược đến miền xuôi, từ Đất liền đến các Hải đảo của Tổ Quốc. Và từ Quốc nội đến Hải ngoại.
   Với chiều dài dựng Nước, mở Nước và giữ Nước suốt nhiều ngàn năm trong lịch sử, Dân tộc chúng Ta, đã xây đắp hun đúc nên ý thức hệ của Người Việt : Độc lập Tự chủ Thống nhất. Và đang kết nối với các giá trị tiến bộ của Tự do Dân chủ hôm nay. Thông qua tiến trình : Dân chủ hóa Đất nước. Đó là ý nghĩa Chính danh, tầm vóc và mục tiêu của Hoạt động dân chủ.
   Đây cũng là tiến trình chưa từng có tiền lệ, diễn ra đồng thời trên toàn cõi Việt nam. Từ mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan. Lớn lao hơn bất cứ thực thể hay hình thức thể chế chính trị nào đã từng và đang tồn tại trong lịch sử Dân tộc.
  Và là một phần không thể tách rời của cộng đồng thế giới. Mà để không ngừng tiến bộ và phát triển. Nhân loại đã phải đào thải, cắt bỏ và vượt qua những trổ nhánh lạc loài, trong tiến trình đi đến văn minh của mình. Như : Chủ nghĩa phát xít. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid. Chủ nghĩa khủng bố và đặc biệt là chủ nghĩa cộng sản.
   Đó chính là những quái thai, tội ác. Mà loài người đã từng biết đến.
   Và, thật không may cho Đất nước và Dân tộc Việt nam của chúng Ta. Đến tận hôm nay, vẫn đã, đang phải chịu kiếp nạn dày xéo của chủ nghĩa cộng sản. Đày đọa Dân tộc, trong đói nghèo, tụt hậu mọi mặt. Trong dối trá, tội ác và phi nhân tính.
   Nhưng . . . Lại là sự lựa chọn học việc của : Đảng cộng sản Việt nam. Thể hiện rõ, ngay ở nội dung bài phát biểu gần đây nhất, trong phiên họp bế mạc hội nghị Trung ương thứ 11 khóa 12. Của ông trưởng đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng.
   Trước hết, cần nhắc lại : Dựa vào ý thức hệ cộng sản truyền bá mù quáng vào Việt nam và dùng bạo lực phi pháp để cướp đoạt quyền bính. Từ đó độc tài cộng sản, đã nhanh tróng thâu tóm cướp về cho đảng, quyền làm chủ Đất nước từ tay Nhân Dân. Bằng cách tướt đoạt hết quyền sở hữu, quyền định đoạt đất đai cụ thể của từng Người Dân, cộng đồng và xã hội. Rồi ngụy trang hợp thức hóa khéo léo, thông qua các con đẻ : Nhà nước, chính phủ và quốc hội . . . Do đảng tự nặn ra.
   Từ đó, biến người Dân thành những con tin, những nô lệ trên chính quê hương Tổ quốc của mình. Chỉ là đối tượng làm bia đỡ đạn, cho các tham vọng bành trướng " Giải phóng ,, của đảng. Và để đảng vặt lông, bằng các sắc thuế chồng thuế tùy tiện, vô tội vạ đến vắt kiệt mọi sức Dân.
    An sinh xã hội chỉ là hình thức, nghèo nàn thấp kém. Hàng triệu Người bị cướp đất dưới chiêu bài " Giải phóng mặt bằng ,, thành Dân oan trắng tay, sống vất vưởng thất nghiệp khắp mọi nơi.
    Nạn ô nhiễm sinh thái môi trường tràn lan, từ các nguồn nước ngọt, đất đai và không khí bụi bẩn, đến độc hại dược phẩm giả, thực phẩm bẩn . . .  Làm suy kiệt nòi giống.
    Khoa học công nghệ không thành tựu, lạc hậu thụ động ăn theo. Văn hóa giáo dục thiếu tính độc lập sáng tạo. Đầy tính dâm ô và bạo lực. 
   Quan tham thì mua bằng chạy chức, tham nhũng và hành Dân . . . Đặc biệt quyền con Người, quyền Dân. Từ bày tỏ tư tưởng chính kiến, báo chí xuất bản đến lập nhóm, lập hội, biểu tình ôn hòa hay Tín ngưỡng tôn giáo. Đều bị ngăn cấm, hạn chế và ép buộc bức tử xã hội dân sự.
   Nên chủ nghĩa cộng sản và thực tiễn xã hội chủ nghĩa, phản khoa học của nó. Đã bị chính quy luật phát triển . . . Nghiền nát và đào thải. Tống khứ sâu vào đáy hố rác của lịch sử Nhân loại, còn thời đại thì đã vượt qua từ lâu.
   Nhưng : Cả ban chấp hành trung ương, bộ chính trị và ông trưởng đảng, vẫn cố tình rắp tâm dẫn dắt toàn đảng, toàn quân của đảng, lao theo xuống cái . . . Hố rác đó.
   Quyết lội ngược dòng quy luật tiến hóa xã hội và xu thế phát triển của thời đại. Đó há, chẳng phải là một sự quái đản lắm hay sao ?
   Khi đánh giá tổng kết cái gọi là " Các thành công ,, và " Làm rõ con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội ,, . Ở đây nổi lên rõ nét, tính chủ quan tự sướng và giáo điều kinh niên. Từ việc vay mượn tư duy ý thức hệ cộng sản khi xưa, như một cái mớ hổ lốn chất đầy trong não trạng " Biện chứng ,, xa rời với thực tiễn. 
   Là hiện tình yếu kém tụt hậu mọi mặt của Đất nước, Dân tộc hôm nay. Với thể chế độc tài một đảng. Đã đánh mất tính cạnh tranh lành mạnh tự nhiên và triệt hạ ý thức động lực sáng tạo tự thân từ sở hữu của cá nhân, cũng như của cộng đồng xã hội.
  Thực chất cố tình như vậy, là để tạo hình thức cho cái vỏ bọc gọi là " Lý luận ,, nhằm duy trì tuyệt đối quyền lực độc tài đã cướp được. 
   Bằng cách tuyên truyền định hướng đường lối chủ quan hoang tưởng, bưng bít xuyên tạc sự thật và duy trì vĩnh viễn ách thống trị độc tài, bằng bạo lực khủng bố và loại bỏ tinh thần Quốc gia Dân tộc.
   Nhưng, thực tiễn lại đang phơi bầy thế lúng túng bị động, phi lý tưởng mất phương hướng của đảng. Đang gia cố, tử thủ co cụm, cố kết méo mó thành các nhóm lợi ích, đấu đá tranh dành ghế và . . . Tiền.
   Còn từng cá nhân, chỉ là những tên quan tham vô độ. Cố vơ vét không chừa thứ gì cho bản thân và câu giờ hưởng thụ, hòng nương nhờ vào luật thời gian : Sinh, Lão, Bệnh . . . Tử.
  Và, từ thân phận bất hảo cướp đoạt và đánh thuê cho ý thức hệ cộng sản, của đảng cộng sản. Danh đã không chính. Đến các mục tiêu đường lối chính sách, chỉ nhằm đặt lợi ích cục bộ và sự tồn tại của đảng cộng sản độc tài trên lợi ích Quốc gia Dân tộc. Dẫn đến đầy rẫy những nghịch lý hay tự mâu thuẫn. Nên ngôn cũng không thuận.
   Trước ánh sáng của Thông thái trí tuệ và Tử tế nhân văn mà tạo hóa đã ban cho loài Người. Các đảng cộng sản bị lộ tẩy như một thứ cặn bã bốc mùi hôi thối. Và đảng cộng sản Việt nam cũng không phải là một ngoại lệ.
    Ngay từ đầu, nó đã phải cố bám víu, duy trì thường xuyên cho đến tận hôm nay, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, chiến lược ngụy trang . . . Ẩn nấp vào Đất nước và rúc đầu vào Dân tộc.
   Hay nói cách khác là : Kéo Nước, kéo Dân vào công việc nội bộ của đảng, trắng trợn đến thô thiển và trơ trẽn . . . Hòng cố tìm kiếm hợp thức hóa tính " Chính danh ,, cho mình, là bởi vậy.
   Hãy nghe những mỹ từ, nào là : " Toàn đảng toàn dân ,, hay " Nhân dân hoan nghênh đồng tình tin tưởng ,,  rồi " Gần dân, sát dân ,, và " Gắn bó máu thịt với dân ,, cuối cùng thì " Văn kiện đưa ra lấy ý kiến dân ,, . . . Thật rõ khôi hài. Vì có thằng Dân nào được bén mảng đến, chứ đừng nói là . . . Xía vào.
  Còn cái gọi là " chủ quyền an ninh quốc gia được giữ vững ,, và " Trật tự chính trị xã hội được bảo đảm ,, thì hãy nhìn thẳng vào những dải đất biên cương phía bắc Việt nam. Mà Cha ông Tổ tiên đã giữ vững và để lại cho con cháu. Như núi Lão Sơn, Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, Bãi Thục lãm, Hoàng sa, Trường sa . . . Đã lần lượt trao lọt vào tay đảng cộng sản Trung quốc. Có phải là những nhượng bộ đổi lấy  viện trợ để có sức xông vào lấy được Sài Gòn và Miền nam Việt nam . . . ?
  Và, ngay lúc này trong cái  " Hội chứng Biển Đông ,, và sự Vô chủ ở Bãi Tư Chính. Thuộc chủ quyền thiêng liêng, ba năm rõ mười của Việt nam. Vị trí tọa độ của nó, nào ai có thể thay đổi được. 
   Ấy vậy mà, Từ tàu khảo sát HD8 đến bộ ngoại giao ở Bắc kinh, nhiều tháng nay, đã luôn khẳng định là của Trung quốc. Rõ dàng không gì khác hơn là một sự khiêu khích.
   Còn quý vị " Cấp chiến lược ,, bây giờ mới tụ tập về ngồi lại đây, trong cái hội nghị thứ 11 khóa 12 này, để mà . . . Phân tích. 
   Một câu hỏi đặt ra, rất xác đáng : Đảng cộng sản Việt nam, định toan tính . . . Lăm le gì ?
  Nói lại cho chính xác là : Sự thống trị độc tài cộng sản của đảng vẫn được giữ vững ổn định và không có . . . Đối thủ. 
   Chứ mất mát chủ quyền lãnh thổ, chỉ có cái bọn Dân đen yêu Nước kia, là . . .  Xót xa thôi. Cơ bản đảng vẫn có đất và Dân ngu . . . Là được.
   Còn các chỉ số tổng kết đẹp, đầy ấn tượng về Kinh tế - Xã hội, tăng trưởng như : Tổng GDP 266 tỉ USD. Tăng trưởng GDP 6,7%. Dự trữ ngoại hối 70 tỉ USD . . . Mà nhiều chuyên gia khách quan đánh giá là thiếu cơ sở thực tế. Còn nợ vay Quốc gia đã lên đến : 350 tỉ USD. Mà không biết lấy đâu ra, để trả nổi cả gốc lẫn lãi hàng năm là : 12 đến 14 tỉ USD. Thì . . . Dấu tịt.
   Nên, lạc quan chỉ là cách nói mang tính nội bộ. Mấy khi được tụ tập . . . Cho nó vui ?
   Tóm lại, đảng tụ tập thành công tốt đẹp : Đoàn kết phe phái. Lãnh đạo triệt để. Quản lý chặt chẽ. Cách thức phong phú. Có tính hệ thống. Lạm dụng quốc tế.
   Vì sự nghiệp xôi thịt của đảng, với tầm nhìn đến . . .  Hơi thở cuối cùng.

( HN : 22. 10. 2019 ). Phan Anh Hữu





Không có nhận xét nào

Nội Bật