Breaking News:

latest

XÂU CHUỖI CÁC SỰ KIỆN VỀ NGÔN NGỮ, TA THẤY:

XÂU CHUỖI CÁC SỰ KIỆN VỀ NGÔN NGỮ, TA THẤY:  1. Dự tính xóa bỏ môn Lịch sử, tích hợp vào môn Giáo dục quốc phòng. 2. Kế hoạch đưa ti...

XÂU CHUỖI CÁC SỰ KIỆN VỀ NGÔN NGỮ, TA THẤY: 

1. Dự tính xóa bỏ môn Lịch sử, tích hợp vào môn Giáo dục quốc phòng.
2. Kế hoạch đưa tiếng Hoa vào dạy phổ cập ở cấp 1.
3. Bùi Hiền cải tiến tiếng Việt theo lối phát âm giống Tàu.
4. QH biểu quyết không công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2.
5. Một nhóm GS-TS, nhà nghiên cứu phủ nhận công lao của Alexandre de Rhodes, một hình thức gián tiếp loại bỏ chữ Quốc ngữ.

NHỮNG SỰ KIỆN TRÊN CHỈ NHẰM VÀO MỘT MỤC ĐÍCH:

Xóa đi ngôn ngữ là xóa đi toàn bộ Lịch sử, Văn hóa của Dân tộc Việt suốt mấy ngàn năm. Kéo VN vào quỹ đạo TQ, không cho VN hội nhập vào trào lưu của thế giới. 

Âm mưu của Bắc Kinh sẽ không thực hiện được nếu không có sự tiếp tay đắc lực của những tên thái thú hồn Hoa da Việt.

TẤT CẢ ĐÃ QUÁ RÕ RÀNG !

Nguyễn Đức Hiền

Không có nhận xét nào

Nội Bật