Breaking News:

latest

DÂN CHỦ KHÔNG BẢO ĐẢM THỊNH VƯỢNG, NHƯNG ĐỘC TÀI CHỈ MÃI NGHÈO

[ DÂN CHỦ KHÔNG BẢO ĐẢM THỊNH VƯỢNG, NHƯNG ĐỘC TÀI CHỈ MÃI NGHÈO ] Đa đảng hay độc đảng, độc tài hay dân chủ không hề bảo đảm sự thịnh vượng...

[DÂN CHỦ KHÔNG BẢO ĐẢM THỊNH VƯỢNG, NHƯNG ĐỘC TÀI CHỈ MÃI NGHÈO] Đa đảng hay độc đảng, độc tài hay dân chủ không hề bảo đảm sự thịnh vượng. Vấn đề với việc giao vận mệnh quốc gia cho số đông quyết định chưa bao giờ hoàn hảo và không phải lúc nào cũng có kết quả tốt đẹp. Nhưng dân chủ vẫn là mô hình tối ưu nhất để bầu chọn lãnh đạo vì không còn hình thức nào tốt hơn. 

Trong lịch sử, yếu tố quyết định sự thịnh vượng của một quốc gia là việc nơi đó có nền tảng kinh tế thị trường và chủ nghĩa tư bản hay không. 

Các nước Nam Mỹ có dân chủ nhưng vẫn nghèo và chủ nghĩa dân túy dẫn đến sự lên ngôi của lãnh đạo độc tài thông qua sự mua chuộc lòng dân bởi phúc lợi. Ấn Độ có dân chủ nhưng vì theo đuổi chính sách kinh tế bao cấp nên tụt hậu. Mãi đến những năm 1990 thì giới điều hành mới thay đổi tư duy. 

Ngược lại, Hong Kong hay Singapore tuy không có dân chủ đúng nghĩa nhưng vẫn giàu có nhờ thừa hưởng di sản của Đế Chế Anh và nền tảng tư bản. 

Quay lại Việt Nam. Nếu có đa đảng chưa chắc sẽ phát triển như Hàn Quốc hay có dân chủ vẫn sẽ không bảo đảm sẽ giàu như Singapore hay Hong Kong. 

Sai lầm chết người khi nói về đa đảng hay dân chủ là liên kết nó với sự giàu có của đất nước và coi là điều kiện để thực hiện.

Nếu có sự cạnh tranh chính trị thì Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào sẽ có cơ hội và tiềm năng để phát triển. Còn nếu duy trì theo đuổi trạng thái cơ chế độc tài thì sẽ mãi mắc kẹt trong lạc hậu và nghèo đói. 

Hiện tại nếu nói dân chủ chưa chắc sẽ thành công vậy nên hỏi ngược lại, độc tài liệu có tốt hơn? Không hề. Nó chỉ kìm chế và tiêu diệt khả năng vươn lên của dân tộc. 

Dân chủ tốt hơn độc tài vì nó phân chia quyền lực thành nhiều mảnh để không ai nắm toàn quyền. Dựa trên nền tảng cạnh tranh đó, đất nước có nhiều tiềm năng để phát triển hơn. 

Nếu có dân chủ hay đa đảng, Việt Nam chưa chắc giàu nhưng ít ra có cơ hội. Dân chúng có tiếng nói, góp sức và có ý thức tham gia vào chính trị. Còn dưới cơ chế độc đảng CNXH thì mãi mãi không. 

Dân chủ không bảo đảm sự giàu có, nhưng độc tài chắc chắn sẽ mãi nghèo [31.12.2019] 

Ku Búa @ Cafe Ku BúaKhông có nhận xét nào

Nội Bật