Breaking News:

latest

GIÁO DỤC VĂN MINH TẠO RA CON NGƯỜI TỰ DO

GIÁO DỤC VĂN MINH TẠO RA CON NGƯỜI TỰ DO Làm gì có đất nước hay ngôi trường nào có thể đào tạo ra được “lãnh tụ”. Ở Anh có trường khá nổi ti...

GIÁO DỤC VĂN MINH TẠO RA CON NGƯỜI TỰ DO

Làm gì có đất nước hay ngôi trường nào có thể đào tạo ra được “lãnh tụ”. Ở Anh có trường khá nổi tiếng (Eton College, do Vua Henry VI thành lập từ 1440) mà nhiều Thủ tướng nước này xuất thân từ đây, nó được gọi là trường quý tộc và có khả năng tạo ra các chính khách nhiều nhất vương quốc này.

Nhưng để nói đúng thì không có bất kỳ ngôi trường nào có thể tạo ra được lãnh tụ, nó đơn giản là sản phẩm của thời thế và trong lĩnh vực chính trị. Mà những phẩm chất này phải được thể hiện trong dẫn dắt nhân dân thông qua cuộc đấu tranh trên thực tế. Giáo dục phải tạo ra những con người tự chủ và có khả năng định đoạt chính cuộc đời mình, chung sống hoà bình với cộng đồng nhưng cũng luôn biết đấu tranh để cải tạo nó (ảnh hưởng tới những người khác để cùng tốt lên).

Đất nước nào càng lắm lãnh tụ, đất nước đó càng rơi vào đói nghèo và không thể phát triển nổi khoa học. Cứ nhìn vào các quốc gia dân chủ để thấy sự phát triển vượt bậc của họ là do có lãnh tụ hay do đã tạo ra một thể chế mà ở đó nhân dân có toàn quyền làm chủ chứ không đặt cho bất kỳ một ai danh xưng “lãnh tụ” nào?

Ở các nước cộng sản thì luôn cần lãnh tụ, và họ còn có trường đào tạo cán bộ đảng cũng như các trường về chính trị. Nó là nơi nhào nặn người cộng sản theo chủ nghĩa cộng sản một cách thành thục nhất.

Chúng ta cần được sống tự do và đa dạng tư tưởng, đặc biệt về chính trị, nếu không thì sẽ không làm nên trò trống gì.

Không có dân tộc nào phụ thuộc vào một cá nhân hoặc chỉ một nhóm người.

Lê LuânKhông có nhận xét nào

Nội Bật