Breaking News:

latest

ĐỐNG TIỀN CỦA DÂN!

ĐỐNG TIỀN CỦA DÂN! Các "đồng chí" cứ vẽ vời và không tính toán để biến các "dự án" sao có hiệu quả đúng đắn! Không gì cũ...

ĐỐNG TIỀN CỦA DÂN!

Các "đồng chí" cứ vẽ vời và không tính toán để biến các "dự án" sao có hiệu quả đúng đắn! Không gì cũng là tiền ngân sách nhà nước chính là tiền của dân, của chính người thân trong nhà các "đồng chí"!
Các "đồng chí" không xót ruột/tiếc của gì cả vì các "đồng chí" quen tiêu bằng những đồng tiên của những người khác đem đến và các "đồng chí" cứ tiêu thoải mái...Tiền lương các "đồng chí" có khi không đụng đến, cứ găm trong thẻ lương thôi!

Nếu đồng tiền, chúng có chân chắc cũng chạy khỏi thẻ các "đồng chí" bởi nó không sinh lời, nó chán chủ của chúng là các "đồng chí"!
Nếu đồng tiền, bằng mồ hôi trên vai các "đồng chí" hàng ngày vất vả, chắc các "đồng chí" biết quý trọng và tinh toán kỹ hơn/đắn đo hơn đấy!

Khổ cả cuộc đời Dân tôi - tháng nào cũng đóng thuế cho nhà nước! Không ai cho/không ai cho nợ - chậm bởi Dân tôi, xác định vai trò của mình trong XH này!
Vậy mà, phải xếp xó một đống tiền trong thời gian thành quá khứ như thế này đây!
Hay là "vẽ" ra cho các "đồng chí" chụp ảnh tý như kiểu mỵ dân rồi vứt vào xó nhà kho?!
Chán các "đồng chí" lắm rồi!

Trần Thái HưngKhông có nhận xét nào

Nội Bật