Breaking News:

latest

TỪ BAO GIỜ CHÚNG TA CÓ NHỮNG ÔNG THƯỢNG THƯ NHƯ THẾ NÀY?

TỪ BAO GIỜ CHÚNG TA CÓ NHỮNG ÔNG THƯỢNG THƯ NHƯ THẾ NÀY?  1. Trước đây, ông Nguyễn Bắc Son khai đưa 3 triệu đô cho con gái. Con gái ôn...

TỪ BAO GIỜ CHÚNG TA CÓ NHỮNG ÔNG THƯỢNG THƯ NHƯ THẾ NÀY? 

1. Trước đây, ông Nguyễn Bắc Son khai đưa 3 triệu đô cho con gái. Con gái ông phủ nhận. Cả xã hội lên án con gái ông bất hiếu.

Hôm nay (17/12/2019), buổi sáng ông Nguyễn Bắc Son khai không nhận 3 triệu đô, buổi chiều lại khai có nhận,  không đưa cho con gái, đã tiêu và không nhớ tiêu vào khoản gì. Ông hứa sẽ trả (Vietnamnet.vn, 17/12/2019).

Không trả thì làm sao giảm được tội tử hình? 3 triệu đô là 70 tỷ VND chứ có phải một hai triệu đâu mà không nhớ! 

2. Nhận hối lộ đến 3 triệu đô là vô cùng tham lam. 
Vì được 3 triệu đô mà cho kẻ khác lấy đi 300 triệu đô là vô cùng ngu si. 
Không nhận tội lại khai tên con gái khiến cả 2 cùng phải mắc tội là mê muội. 
Đổ tội cho con gái là nhẫn tâm. 
Sáng khai không nhận, chiều khai nhận, là tráo trở. 
Có tội mà không dám chịu tội là đớn hèn.

Từ bao giờ xã hội ta “bồi dưỡng” nên những bộ trưởng tham lam, ngu si, mê muội, nhẫn tâm, tráo trở, đớn hèn như thế này?

3. Còn bao nhiêu ông thượng thư như ông Nguyễn Bắc Son nữa?

4. Làm sao Đất Nước có thể mạnh giàu?

Nguyễn Ngọc ChuKhông có nhận xét nào

Nội Bật