Breaking News:

latest

KHÔNG THỂ ĐÒI HỎI BẤT KỲ CHÍNH QUYỀN ĐỘC TÀI NÀO QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.

KHÔNG THỂ ĐÒI HỎI BẤT KỲ CHÍNH QUYỀN ĐỘC TÀI NÀO QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN. Qua cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng nhiều bạn bảo rằng đó là hồi ch...

KHÔNG THỂ ĐÒI HỎI BẤT KỲ CHÍNH QUYỀN ĐỘC TÀI NÀO QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.

Qua cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng nhiều bạn bảo rằng đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho chế độ cộng sản Trung Quốc trong việc đàn  áp quyền tự do ngôn luận.

Diễn nôm ra là" Đó  thấy không , chỉ vì mày bịt mồm các bác sĩ không cho nói nên mới ra cơ sự như thế. Từ rày về sau tởn tới già chưa?"

Các bạn hy vọng các chế đó  độc  tài sẽ rút kinh nghiệm và cho dân muốn nói gì thì nói? Rút lại luật an ninh mạng, xóa bỏ các điều 79,88,258...?Không bắt bớ các nhà bất đồng  chính kiến ?

Nên suy nghĩ theo góc độ yêu cầu chế độ độc tài thay đổi thì bạn cứ nằm mơ giữa ban ngày.

Chế độ CSTQ dù biết chúng sai trong việc ngăn cản 8 bác sĩ đưa tin về bệnh coronavirus khởi phát nhưng đảm bảo rằng chúng sẽ không bao giờ hối hận. Nếu sau này có một bệnh dịch khác xuất hiện chúng vẫn làm như thế. Và vẫn sẽ có những bác sĩ chết oan như thế.

Vì đó  là quy trình để bảo vệ chế độ.

Chúng thừa biết đa đảng, tam quyền phân lập, tư pháp độc  lập, tự do ngôn luận là tốt cho một đất nước. Nhưng không bao giờ tốt cho sự cầm quyền của một đảng.

Do vậy các bạn đi tranh luận với bọn dư luận viên được đảng  thuê về đa đảng, TDNL là vô ích. Chúng thừa biết Mỹ tốt nhưng chúng được trả tiền để  nói Mỹ xấu. Cho nên chúng sẽ chọn cách thứ hai.

Vậy nên khi bạn mong chế độ độc  tài nhận thức ra sai lầm, tự thay đổi bạn cũng khiến người dân sinh ra một ảo tưởng là nói cho tên cướp bỏ đao xuống để  thành Phật.

Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Một ông vua không bao giờ từ bỏ chiếc ngai vàng của mình, có chết ông ta cũng để  lại cho con cháu. Đảng  CSVN đã  90 tuổi làm biết bao điều khiến dân chửi.  Chúng biết hết những điều đó nhưng để  giữ quyền lực chúng vẫn giả không biết, trâng tráo khoe khoang thành tích một cách sống sượng để  lừa được tên dân u mê nào hay tên đó .

Nói tóm lại trong bất cứ vấn đề  gì bạn cũng chỉ nên kêu gọi nhân dân đứng lên để  làm điều đó chứ đừng  bao giờ mong chế  độ  độc  tài sẽ nới lỏng cho bạn điều đó .

Muốn có quyền TDNL ư?

Hãy nhắm vào nhân dân ,thành lập các tổ chức XHDS hợp pháp  để  chờ cơ noi  gương  Liên Xô , Đông  Âu.

Còn kêu  gọi chính quyền đưa vào hiến pháp ? Không bao giờ có  tiếng nói đối lập khi chưa có đảng đối lập. Vậy cứ làm ơn cứ bị câm đi.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật