Breaking News:

latest

Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam ở đâu rồi nhẻ ?

Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam ở đâu rồi nhẻ ?  Dĩ nhiên mình cũng có thể nhảy vào mà bình luận vụ này, nhưng cái mà mình muốn biết ở đây là các...

Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam ở đâu rồi nhẻ ? 

Dĩ nhiên mình cũng có thể nhảy vào mà bình luận vụ này, nhưng cái mà mình muốn biết ở đây là các cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam sẽ lên tiếng ra sao ?  Mình nghĩ dù là người Cộng Sản Việt Nam, hay ngươì Quốc Gia bên Mỹ, hay những ai đó quan tâm đến sự trong sáng trong tiếng Việt, ai ai cũng đều đang chờ đợi Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam lên tiếng đấy thôi.

Vì nếu Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam, một viện thuộc Viện Hàn Lâm, mà lại im lặng đến bây giờ, nó cho chúng ta biết Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam cũng vô dụng như Viện Sử Học Việt Nam mà thôi.

Các cán bộ Viện này còn cho ra cả bộ Từ Điển Hoàng Phê gì nữa cơ đấy.  Thế mà khi có những trường hợp như vậy, họ im lặng.  Họ im lặng để cho tiếng Việt bị hiếp dâm như thế này đây, và cho thiên hạ tha hồ mà bình luận diễu cợt  hay tranh cãi nhau về tiếng Việt ỏm tỏi như chợ cá.  Các cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam nên  xấu hổ lấy cái tên Viện cao cả của họ.  Tên viện cao cả như thế mà không lên tiếng bảo vệ  tiếng Việt, thế mà còn đòi dạy dân tộc Việt Nam tiếng Việt, lại còn là Viện Hàn Lâm cơ đấy.

Những Viện như thế, bỏ thùng rác được chưa bạn nhỉ ?

Đây, mình, một người rất yêu tiếng Việt, muốn biết ở Việt Nam, ai hoặc viện nào có thẩm quyền và chuyên môn về Việt ngữ lên tiếng đúng sai ? Hay Việt ngữ chỉ là một ngôn ngữ rác mà ai cũng nghĩ rằng họ có quyền suy nghĩ và chỉ cho thiên hạ cách họ hiểu mới là cách hiểu đúng tiếng Việt ạ ?

Có người nào đó thời xưa còn tự hào "tiếng Việt ta phong phú lắm" cơ đấy.

BrianKhông có nhận xét nào

Nội Bật