Breaking News:

latest

NẤM ĐỘC THAY AVATAR ĐỂ LÒE THIÊN HẠ NHƯNG ĐÃ LÀM ĐẬM THÊM BẢN CHẤT ĐIẾM ĐÀNG LƯU MANH, PHẢN PHÚC, VÔ ĐẠO CỦA Ả TA

NẤM ĐỘC THAY AVATAR ĐỂ LÒE THIÊN HẠ NHƯNG ĐÃ LÀM ĐẬM THÊM BẢN CHẤT ĐIẾM ĐÀNG LƯU MANH, PHẢN PHÚC, VÔ ĐẠO CỦA Ả TA Bị thiên hạ chửi quá...

NẤM ĐỘC THAY AVATAR ĐỂ LÒE THIÊN HẠ NHƯNG ĐÃ LÀM ĐẬM THÊM BẢN CHẤT ĐIẾM ĐÀNG LƯU MANH, PHẢN PHÚC, VÔ ĐẠO CỦA Ả TA

Bị thiên hạ chửi quá nên nấm độc phải thay avatar có hình chụp với ông Trump tại Bạch Cung để khè thiên hạ và gởi thông điệp ả ta vẫn tôn trọng tổng thống không như những gì người đời đang nguyền rủa ả vì hành vi phỉ báng tổng thống Trump.

Tuy nhiên trước đó, cư dân mạng lại chuyền tay nhau ảnh chụp lại status của ả nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với nội dung xin được trích đoạn như sau:

Thông điệp mạnh mẽ này một lần nữa chứng minh, Trump chỉ là sứ giả tuyệt vời nhứt của Chúa, với sứ mệnh làm nhiễu thông tin, cản trở việc chữa trị nghiêm túc, và gửi càng nhiều người về với Chúa càng nhanh càng tốt". HẾT TRÍCH.

Với trích đoạn status của ả nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì ả đã cùng lúc báng bổ Chúa và phỉ báng tổng thống Trump. Chúa là đấng tối cao mà gia đình ả là Con Chiên của Ngài, tổng thống Trump là ân nhân đã cứu ả ra khỏi nhà tù của Việt cộng, cưu mang ả và cho ả cái vinh dự được vào Bạch Cung để diện kiến tổng thống Trump và tổng thống đã nhã ý ả ta có cần tổng thống giúp gì để cải thiện tình hình nhơn quyền ở Việt Nam.

Vậy mà nay ả đã khốn nạn báng bổ Chúa, phỉ báng tổng thống Trump như hình chụp loan truyền trên mạng xã hội hiện nay. Ả còn trơ trẽn thay avatar để tô đậm thêm bản chất khốn nạn của ả. Hành vi của ả sẽ không phạm luật vì ở xứ tự do nhưng báng bổ Chúa và phản trắc người đã gia ơn thì ả nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đáng bị tòa án lương tâm phán xét tội làm ô uế bản sắc của người Việt Nam và làng blogger và đám đấu tranh dân chủ mà ả đang tham gia, điều hành./.

Tran Hung.
Nấm độc thay avatar để lòe thiên hạ nhưng đã làm đậm thêm bản chất điếm đàng lưu manh, phản phúc, vô đạo của ả ta

Nấm độc thay avatar để lòe thiên hạ nhưng đã làm đậm thêm bản chất điếm đàng lưu manh, phản phúc, vô đạo của ả ta


Không có nhận xét nào

Nội Bật