Breaking News:

latest

NGỤY BIỆN

NGỤY BIỆN Mỗi lần có ai đó nhắc đến cán bộ cộng sản suy thoái đạo đức, tham nhũng, xấu xa... ta thường nghe luận điệu của dư luận viên, AK47...

NGỤY BIỆN

Mỗi lần có ai đó nhắc đến cán bộ cộng sản suy thoái đạo đức, tham nhũng, xấu xa... ta thường nghe luận điệu của dư luận viên, AK47 nói rằng: "Cán bộ của đảng khi tuyển chọn đều là tốt cả nhưng suy thoái đạo đức là nhất thời và đó là biểu hiện của từng cá nhân, cơ bản đa số đảng viên là tốt" (?) Cách nói như vậy là xảo ngôn ngụy biện!

Tôi chẳng phải nhà lý luận, chỉ quan sát thực tiễn, xin nói lại mấy vấn đề sau:

1/ Việc tuyển chọn cán bộ hiện nay do đảng CS quyết định thể hiện bằng các tiêu chí chọn lựa cho từng vị trí công việc, trong đó có một tiêu chí "luật bất thành văn" đó là đảng viên mới đảm đương các vị trí lãnh đạo chủ chốt - tức cán bộ phải là người của đảng.

2/ Từ các tiêu chí ở (1) ngoài chuyên môn, đảng rèn luyện cán bộ thông qua các bài học lý luận chính trị,  đạo đức CM từ trình độ sơ cấp, trung cấp rồi cao cấp .... Điều này tức là Đảng đã dạy dỗ cán bộ theo "chuẩn mực đạo đức của đảng"

3/ Khi sử dụng cán bộ, từng cá nhân cán bộ được các tập thể của đảng tín nhiệm "đủ đức tài" để đảm nhiệm chức vụ. Điều này thể hiện việc bổ nhiệm cá nhân cán bộ đã có qui hoạch theo nghị quyết từng cấp của đảng từ thấp lên cao. Điều đặc biệt là đã được tổ chức đảng cấpvcao hơn phê duyệt chuẩn y cá nhân đó.

Từ các luận điểm và luận chứng nói trên ta có thể kết luận:
Cán bộ là người của đảng do đảng giáo dục, rèn luyện, tuyển chọn nên cán bộ giỏi giang thì làm vẻ vang cho đảng, cán bộ thoái hóa biến chất thì đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân chứ không thể chỉ qui cho cá nhân đảng viên chịu trách nhiệm mà đảng CS không liên đới trách nhiệm. 

Trong những năm qua, nạn tham nhũng xảy ra khắp nơi từ địa phương cho đến trung ương, trên bình diện rộng tất cả các lĩnh vực, các Bộ, Sở, Ban, Ngành.... nhưng nhân dân chưa thấy một cán bộ đảng đầu ngành, đầu cơ quan, bộ phận có đảng viên suy thoái đạo đức vi phạm pháp luật đứng ra nhận lãnh trách nhiệm trước nhân dân, không biết các vị có suy nghĩ gì hay các vị vẫn nghĩ mình vô can chăng?
03/3/2020
Đặng Phước
Không có nhận xét nào

Nội Bật