Breaking News:

latest

TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CSTQ

Tội ác của đảng csTQ  Đảng csTQ và Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), phải trả lời trước công luận về phạm tội ác “diệt chủng”, (1) vì những...

Tội ác của đảng csTQ 

Đảng csTQ và Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), phải trả lời trước công luận về phạm tội ác “diệt chủng”, (1) vì những gian dối và che đậy của họ về Vi Khuẩn Vũ Hán. Nếu đầu tháng 1/2020 csTQ công bố sự thật về sức hủy diệt của con Vi Khuẩn, thế giới đã không bị thãm nạn như ngày hôm nay. 

Singapore, Đài Loan hay Hồng Kông là những quốc gia thừa kinh nghiệm với thủ đoạn gian dối của họ Tập và csTQ, nên đã nhanh chóng đối phó, bảo vệ dân họ, mà cách nhanh nhất là không cho người Tàu đi vào nước của họ, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa khác. Hiện nay, dù là quốc gia từng có số người Tàu đi lại nhiều, nhưng tỷ lệ dân bị nhiễm Vi Khuẩn Vũ Hán rất ít. Hồng Kông 483 người bị nhiễm, Singapore có 683 và Taiwan chỉ có 252 người. Trong khi đó Mỹ hơn 83,000 người bị nhiễm, còn hơn cả nước Ý là 80,589. Chỉ riêng New York đã có hơn 25,000 người nhiễm rồi. Tổng số nạn nhân của Vi Khuẩn Vũ Hán trên toàn thế giới là 528,770 người, luôn cả Trung Cộng. 

Như nhận định của Newton Gingrich, csTQ đã gian dối và hiện nay đang tìm cách chạy tội bằng cách đổ thừa Mỹ là nước đã tạo ra con Vi Khuẩn Vũ Hán.(2)

Đỗ T. Công

—-/////—-

(1) The Chinese Communist Government and WHO, have to pay to the world and the dead souls their committed genocide’s crimes; which defines as “acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such" including the killing of its members, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately imposing living conditions that seek to "bring about its physical destruction in whole or in part".
(2) China's guilt at having allowed a local epidemic to turn into a worldwide pandemic is even more infuriating when the Chinese Foreign Ministry publicly alleges that the coronavirus came from America
Không có nhận xét nào

Nội Bật