Breaking News:

latest

THỦ TƯỚNG, ĐỨA NÀO THAM MƯU CHO ÔNG VỤ NÀY ĐUỔI VIỆC NGAY

THỦ TƯỚNG, ĐỨA NÀO THAM MƯU CHO ÔNG VỤ NÀY ĐUỔI VIỆC NGAY .  Ông nghĩ sao quyết vụ này vậy hả ông Fuck ????  Ông có làm nỗi không khi mà bầy...

THỦ TƯỚNG, ĐỨA NÀO THAM MƯU CHO ÔNG VỤ NÀY ĐUỔI VIỆC NGAY

Ông nghĩ sao quyết vụ này vậy hả ông Fuck ???? 

Ông có làm nỗi không khi mà bầy sâu trong bộ máy chính quyền do ông lãnh đạo chúng đông hơn kiến 

Danh sách đó sẽ lại là đám con ông bí thư ấp , cháu ông Thông gia nhà chủ tịch xã, còn người thực sự được nhận thì sẽ TREO NIÊU. Bài học từ các vụ cấp phát đồng bào bị lũ lụt thiên tai sờ sờ ra trước mắt đó thôi. 

Ông sao ngu vậy thủ tướng, chỉ vì áp lực so sánh với Mỹ mà ông A DUA theo để LẤY LÒNG PHẢN ĐỘNG CHÚNG TÔI HẢ ???

VIỆC PHẢN ĐỘNG CHÚNG TÔI MUỐN ÔNG LÀM LÀ : 

Với 1,8 tr thì người lao động bị mất việc có đủ sống không ??? Và sẽ kéo dài bao nhiêu tháng? Ngân sách nào kham nỗi, lúc đó ông lại cho in tiền thì lạm phát phi mã. Khác gì ông tự BỐC SHIST BỎ MIỆNG MÌNH ???

Việc ông cần phải làm là : suy nghĩ ngay cách THAY ĐỔI THỂ CHẾ KINH TẾ NÀY, làm sao cho SÂU MỌT bị chết hết ?? Làm sao cho việc TIỀN DƯỚI GẦM BÀN phải chấm dứt .. làm sao cho bọn Mỹ và Âu châu chấp nhận hàng VN kìa ông Fuck.. Làm sao cho tài nguyên đất nước không bị bọn TƯ BẢN ĐỎ XÂU XÉ như bây giờ kìa. 

Chỉ có như vậy thì cho dù là dịch thì dân chúng tôi cũng không cần hỗ trợ đâu. 

Kiểu làm GIẬT GẤU VÁ VAI này thì ông VỀ LÀM DÂN ĐI cho tôi nhờ . 

....

Ngọc Hạ
Không có nhận xét nào

Nội Bật