Breaking News:

latest

CÁCH ĐẢNG VIÊN LÀM GIÀU..

CÁCH ĐẢNG VIÊN LÀM GIÀU..  1 . Đảng viên phụ trách chống tham nhũng , nhờ tham nhũng mà làm giàu .  2. Công an chống tội phạm, nhờ...

CÁCH ĐẢNG VIÊN LÀM GIÀU.. 

1 . Đảng viên phụ trách chống tham nhũng , nhờ tham nhũng mà làm giàu . 

2. Công an chống tội phạm, nhờ thông đồng , bảo kê cho tội phạm mà làm giàu . 

3. Công an giao thông nhờ “ phạt nóng “ lấy tiền đút túi riêng mà làm giàu. 

4 . Quân đội nhân dân Việt Nam nhờ hèn với giặc TQ ngoài biển Đông, rồi làm ăn kinh tế mà làm giàu . 

5. Ngành Y tế nhờ nhận tiền đút lót, bán thuốc giả cho bệnh nhân mà làm giàu . 

6. Cán bộ kiểm lâm nhờ phá rừng , phá núi mà làm giàu.

7 . Phòng thuế chống buôn lậu nhờ thông đồng với buôn lậu mà giàu.

8. Quan toà , Chánh án toà nhân dân nhờ nhận tiền đút lót, chạy án mà làm giàu.

9. Bộ giáo dục nhờ dạy thêm , nhận đút lót chạy điểm mà làm giàu . 

10 . Nhà báo đưa tin nhờ bưng bít thông tin , đánh lạc hướng dư luận mà làm giàu .

( nguồn : thế lực thù địch)Không có nhận xét nào

Nội Bật