Breaking News:

latest

TƯ DUY THỤ ĐỘNG CỦA NGƯỜI VIỆT.

TƯ DUY THỤ ĐỘNG CỦA NGƯỜI VIỆT. Với người Việt Nam,lãnh tụ và đảng  phái sinh ra là để dẫn dắt dân tộc.Không có lãnh tụ và đảng  phá...

TƯ DUY THỤ ĐỘNG CỦA NGƯỜI VIỆT.

Với người Việt Nam,lãnh tụ và đảng  phái sinh ra là để dẫn dắt dân tộc.Không có lãnh tụ và đảng  phái người Việt cho rằng dân tộc sẽ như rắn không đầu,sẽ lầm đường lạc bước. Vì vậy khi lãnh tụ và đảng phái sai họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu những kẻ mà trước đây  đa số đã chọn lựa, đã nghe theo.

Tư duy của người Mỹ là tư duy  chủ động.

Người Mỹ chỉ xem tổng thống và đảng phái là những kẻ làm thuê. Không ai có thể dẫn dắt được họ. Dẫn dắt họ là hiến pháp và hiến pháp này là do "những người cha dân tộc" thảo ra. Đây là bản giao ước giữa dân và chính quyền mà không bên nào được phép vi phạm.

Có thể ví von dễ hiểu là người Việt tôn thờ một kẻ soi đường trong khi người Mỹ chọn ra hai hay nhiều kẻ làm thuê. Họ tạo ra môi trường cho hai kẻ làm thuê này thi đua,kiểm soát ,đấu đá nhau để tìm ra cách phục vụ họ cho thật tốt. Sau đó  4 năm một lần họ bỏ phiếu chọn kẻ phục vụ tốt nhất để trao quyền hành.

Vì thế ông tổng thống, đảng phái nào cũng phải cố gắng hết sức, trong sạch hết sức cạnh tranh với đối thủ một cách công bằng ,quang minh chính đại theo đúng bản giao ước để nắm quyền.

Trong khi đó với tư duy thụ động, nô lệ của người Việt những kẻ muốn  nắm quyền, muốn cai trị người Việt chỉ cần nói xấu đối thủ cạnh tranh, sau đó lợi dụng dân nghe theo để thành lập vây cánh,xây dựng công an,quân đội  hùng mạnh và âm thầm ám sát,thanh trừng bí mật các lãnh tụ ,đảng phái trái ý mình để nắm quyền một mình một chợ.

Sở dĩ như vậy là vì người  Việt rất dại dột.

Hai đảng phái đấu đá nhau, thế nào người Việt cũng bị mắc lừa luận điệu tuyên truyền để ủng hộ một bên, tiêu diệt bên kia.Phe thắng thế sẽ thiết lập chế độ độc tài để quay lại đè đầu họ.

Trong khi đó nếu đảng Dân chủ và Cộng hòa đấu nhau, người Mỹ không dại dột nghiêng hẳn về một bên. Họ cho hai anh đăng đàn, luận tội đánh nhau chí tử bằng báo chí, mồm mép nhưng không được đụng đến vũ lực. Xong xuôi họ mới chọn anh nào đưa ra được kế hoạch có lợi cho đa số họ sẽ chọn anh đó. Chân lý của họ gói gọn trong nguyên tắc của trò chơi "Vote" mà họ là người nắm cán.

Cứ xem như tư duy người Việt mới tham gia chính trị Mỹ thì có thể thấy là tư duy bị dẫn dắt chứ không phải tư duy của người chủ. Phe Trump thì ủng hộ cuồng nhiệt, phe chống Trump thì bất cứ cái gì cũng chê. Như thế sẽ khiến một đảng mạnh hơn hẳn đảng  kia và dẫn đến cầm quyền trọn đời. Từ đó đảng cầm quyền sẽ không có ai kiểm soát và mất đi đối thủ cạnh tranh. Khi ông tổng thống không còn ai chỉ trích và không có một ông "tổng thống dự bị" ngang tài mình cạnh tranh thì ông ta sẽ quay sang hành dân và tham nhũng, tha hóa.

Do vậy với tư duy người chủ của đất nước người dân phải sáng suốt không nên tạo điều kiện cho đàn áp đối lập. Họ phải nuôi cùng lúc nhiều con ngựa, nhiều kẻ làm thuê để sai khiến và chọn lựa.

  Hôm nay trong khi thế giới coi những kẻ đứng  đầu nhà nước, chính phủ là đầy tớ, là kẻ làm thuê thì dân Việt lại đang tôn vinh một kẻ lừa đảo đánh dẹp cơ chế cạnh tranh của đa đảng và đối lập như thánh thần .

Chỉ khi nào họ thay đổi lối suy nghĩ này thì đời họ mới khá được. Nhưng khó lắm.


Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào

Nội Bật