Breaking News:

latest

VIỆT CỘNG BẮT CHIM MỒI BÀ ĐẦM XÒE VẬY KHI NÀO BẮT CHIM MỒI Phạm Đoan Trang?

VIỆT CỘNG BẮT CHIM MỒI BÀ ĐẦM XÒE VẬY KHI NÀO BẮT CHIM MỒI Phạm Đoan Trang?  Theo đám dân chủ cuội, chim mồi Việt cộng thì Việt cộng n...

VIỆT CỘNG BẮT CHIM MỒI BÀ ĐẦM XÒE VẬY KHI NÀO BẮT CHIM MỒI Phạm Đoan Trang? 

Theo đám dân chủ cuội, chim mồi Việt cộng thì Việt cộng nòi Phạm Thành Bà Đầm Xòe được Việt cộng cho đi "tu nghiệp" là vì phạm tội theo Điều 117 -BLHS năm 2015 là “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt cộng”.

Côn an Việt cộng tới nhà Việt cộng nòi Phạm Thành Bà Đầm Xòe đọc lịnh và tiến hành khám nhà lấy đi: 2 máy tính gồm cả màn hình, ổ cứng, bàn phím, chuột...1 máy in. Côn an Việt cộng còn lên phòng thờ gia đình lấy đi một số cuốn sách Hậu Chí Phèo, 2 cuốn "Cò hồn xã nghĩa’ 3 cuốn “Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo”. Trong đó an ninh cho biết trọng tâm của vụ án này là tập trung vào cuốn "Thế thiên Hành đạo hay Đại nghịch bất đạo’.

Ái chà chà, sống trong lòng Việt cộng, cách nhà Hán nô Nguyễn Phú Trọng có 1,5 km mà vẫn an nhiên bao lâu nay, còn ra mặt thách thức Hán nô Nguyễn Phú Trọng để những kẻ "nhiệt tình + ngu dốt" tán dương, ca ngợi, hùa theo làm anh hùng rơm giúp cho an ninh Việt cộng dễ dàng "điểm mặt". Nay con chim mồi mập là Việt cộng nòi Phạm Thành Bà Đầm Xòe đã lập được công to khi dụ được bộn em "chống cộng thừa nhiệt tình dư ngu dốt" thì Việt cộng cho chim mồi mập Phạm Thành Bà Đầm Xòe đi "tu nghiệp" là đúng thời điểm.

Nhưng cũng với tội danh tương tự, liệu Việt cộng nòi Phạm Đoan Trang, tác giả của một loạt sách được Việt cộng cho là chống phá nhà nước Việt cộng thì chim mồi mập Phạm Đoan Trang có được Việt cộng cho đi "tu nghiệp" như Việt cộng nòi Phạm Thành Bà Đầm Xòe không? Tu nghiệp xong rồi có được phóng sanh ra nước ngoài để làm chim mồi ngoại tuyến như lật sư Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày, NÚM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,... không thì phải chờ xem bản lãnh của Việt cộng ra sao./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật