Breaking News:

latest

KỶ NIỆM BIẾN CỐ THIÊN AN MÔN 4/6/1989-4/6/2020. TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ. AI LÀ NHÂN DÂN ?

KỶ NIỆM BIẾN CỐ THIÊN AN MÔN 4/6/1989-4/6/2020. TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ. AI LÀ NHÂN DÂN ? Những kẻ ở trong xe tăng ấy xuất thân từ nhân dân n...

KỶ NIỆM BIẾN CỐ THIÊN AN MÔN 4/6/1989-4/6/2020.

TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ. AI LÀ NHÂN DÂN ?

Những kẻ ở trong xe tăng ấy xuất thân từ nhân dân nhưng họ không hề đại diện cho nhân dân. Họ bị biến thành cỗ máy, công cụ của chính quyền.

Những người cảnh sát đang quỳ kia đến từ nhân dân Mỹ và trong đầu của họ cũng mang đậm suy nghĩ của nhân dân Mỹ.Chính vì vậy họ không cho quỳ ,xin lỗi là nhục. Bởi họ đang quỳ ,xin lỗi chính mình. Ta là nhân dân ,nhân dân là ta.

Trong khi đó đừng bao giờ mơ tưởng chính quyền độc tài quỳ xin lỗi nhân dân. Bởi chúng không bao giờ cho chúng là nhân dân. Chúng nghĩ chúng là tầng lớp cai trị nhân dân.

Những kẻ cai trị khi quỳ trước nhân dân nhận sai sẽ mất thể diện, sẽ bị xem thường và bị truất phế.

Vì vậy chúng sẵn sàng cho xe tăng cán nát nhân dân để giữ thể diện. Cũng là vì trước đó người dân Trung Quốc đã hy sinh hàng trăm triệu người để đúc nên những chiếc xe tăng này.

Họ đã tạo dựng nên một thể chế không bằng lý trí kiểm soát quyền lực mà bằng sự tôn thờ một lãnh tụ, một đảng phái. Và chính vì tư duy cảm tính nên họ phải trả giá hơn 10.000 nhân mạng.

Thiên an môn không chỉ ghi nhận tội ác của một đảng phái chính trị. Nó còn ghi nhận một thảm họa tất yếu đến từ tư duy chính trị sai lầm của một dân tộc. Dân tộc ấy chưa bao giờ thấy bóng dáng của dân chủ trong suốt tiến trình lịch sử 5000 năm.

Dương Hoài Linh

Không có nhận xét nào

Nội Bật