Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

BẰNG TIẾN SĨ CSVN, CÒN TỆ HƠN TỜ GIẤY GÓI XÔI CỦA CHẾ ĐỘ VNCH.

Bằng Tiến sĩ csVN, còn tệ hơn tờ giấy gói xôi của chế độ VNCH.  Những lãnh đạo csVN không đủ khả năng để điều hành một xã hội phức t...

Bằng Tiến sĩ csVN, còn tệ hơn tờ giấy gói xôi của chế độ VNCH. 

Những lãnh đạo csVN không đủ khả năng để điều hành một xã hội phức tạp. Đánh giá họ, qua cách hành xử và phát biểu "ngu ngơ", cho thấy từ các đại biểu quốc hội, bộ trưởng cho đến thủ tướng v. v..., trình độ học vấn, nảo trạng và chuyên môn, chỉ ở cấp tiểu học.

Trong cơ chế "hồng hơn chuyên", mọi bằng cấp, học vấn, tri thức và chuyên môn đều chỉ có giá trị như miếng giấy lộn, họ mua bán, đánh tráo, giả dối và không thể hiện giá trị thực tiển. Vì vậy, khi đối diện với sự phức tạp trong việc điều hành một đất nước hơn 90 triệu dân, thì nảo trạng của thế hệ chăn bò, lái heo, làm thuê v.v...không đủ khả năng đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, thậm chí chính họ là nhân tố làm cho đất nước lún sâu vào chổ hủy diệt. 

Thế hệ cướp chánh quyền, dựng lên nhà nước csVN của Hồ chí Minh, Đỗ Mười, Lê Duẫn và chuyển qua Nguyễn Tấn Dũng, Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Phú Trọng v.v...là thế hệ của thất học, mù chử, khố rách áo ôm, bằng cấp giả làm nên sự nghiệp. Và khi họ chuyển giao quyền lực cho thế hệ con cháu, những kẻ nối tiếp lãnh đạo cũng chỉ ngang thế hệ cha ông của họ một mãnh giấy lộn, giả mạo bằng cấp. Họ hồng thay vì chuyên, và đó chính là vấn nạn của chế độ độc tài csVN. Những luận án bảo vệ bằng Tiến sĩ csVN, còn tệ hơn tờ giấy gói xôi của chế độ VNCH. 

Cái vòng tròn khép kín cha truyền con nối, cha mẹ cùng ngu thì khó có con khôn. Hơn nữa, dưới cơ chế XHCN, đời con không cần khôn, chỉ cần mua quan bán chức, mua bằng cấp thì vẫn tiếp tục làm lãnh đạo. Vòng tròn khép kín của gia tộc, tổ tiên, cha mẹ xuất thân csVN, là vòng tròn tự đào thải, vì họ chỉ phát triển cùng nhau, sinh sôi nảy nở lẫn nhau để sản sinh ra thế hệ đảng viên kế thừa, thế hệ con cháu thế tôn, cùng phát triển và huỷ diệt trong cái vòng lẩn quẩn đó. 

Thế hệ đảng viên này ngu, cùng lấy nhau, sinh con đẻ cái trong cái "di truyền" đảng viên ngu đó, thì có sản sinh ra bao nhiêu thế hệ nối tiếp, khó có thể khôn ra được. Chưa kể, môi trường xã hội độc tôn, dành cho họ đặc quyền "không cần học vẫn làm lãnh đạo", thì họ cần học, cần có tri thức để làm gì? Và nếu có học, có cạnh tranh thì cũng không thể học được, vì đã mang trong mình "gen", di truyền ngu từ đời đảng viên này, truyền qua đời đảng viên khác. 

Nhìn cách phát biểu của giới lãnh đạo csVN, đầu Ngô mình Sở, râu ông này cắm cằm bà kia, nó phản ảnh trí tuệ của cấp tiểu học, trẻ con và thiếu nảo. Hay nói cách khác, nó là cái bệnh ngu thời đại do hệ quả "cha mẹ truyền con nối". Có hơn 4 triệu đảng viên csVN là những kẻ đang nắm quyền lãnh đạo. Và họ tiếp tục tự đào thải chính họ trong vòng tròn khép kín, không có lối thoát, vì nguyên tắc cha truyền con nối. 

Điều nghịch lý là, hơn 90 triệu dân Việt, đang bị đào thải, diệt chủng và cũng không có lối thoát, trước cơ chế độc tài đảng trị.

Đỗ T. CôngKhông có nhận xét nào

Nội Bật