Breaking News:

latest

HÃY TỰ MÌNH LỚN LÊN

HÃY TỰ MÌNH LỚN LÊN Các bác sỹ ạ, nếu đã thực sự trưởng thành về mặt nhận thức và chính trị, xin thưa, chính chính quyền phải cảm ơn mỗi ngư...

HÃY TỰ MÌNH LỚN LÊN

HÃY TỰ MÌNH LỚN LÊN

Các bác sỹ ạ, nếu đã thực sự trưởng thành về mặt nhận thức và chính trị, xin thưa, chính chính quyền phải cảm ơn mỗi người dân vì đã: (i) uỷ nhiệm quyền lực cho chính quyền để điều hành đất nước; (ii) nhận tiền thuế của dân thông qua lương bổng được đóng góp vào ngân khố.

Các bác sỹ ạ, ở những quốc gia Tây phương, họ được trả lương rất cao và rất được tôn trọng và đặc biệt là họ không mang ơn chính phủ hay chính quyền. Họ được tôn trọng và nhận lương cao vì chính phủ biết ơn các bác sỹ với tư cách là các công dân và sau đó là chức phận nghề nghiệp của họ.

Các bác sỹ ạ, chính các vị mới làm nên sự được tôn trọng hoặc vị thế của các vị khi các vị cho thấy tầm thức của mình chứ không phải vì hình ảnh chính trị. Các vị đang tuyên truyền không đúng chỗ và làm cho các vị đang trở nên không còn nguyên nghĩa với vai trò của mình.

Chính quyền mới phải cảm ơn mỗi công dân và trong đó có bác sỹ và y tá, điều dưỡng hoặc lực lượng y tế. Chứ không có điều ngược lại. Điều gì đang nằm trong đầu các vị hay các vị không thể vượt qua được tầm thức bị trói buộc quá lâu của mình?

Chúng tôi biết ơn và chia sẻ nỗi khó khăn, rủi ro của các bạn để các bạn hướng đến chúng tôi để đồng lòng, đương nhiên đó cũng là yêu cầu đối với chính phủ. Các bạn hãy lột xác để vượt bứt lên về vị thế và uy danh của một nghề quan trọng hàng đầu trong bất kỳ xã hội nào.

Còn nếu đây là những người dân được đưa về từ Guinea Xích Đạo, xin thưa, người mà các bạn phải cảm ơn đầu tiên là Nhân dân, đấy mới là chủ thể của quyền lực và những khoản tiền thuế mà nó được chuyển thành các kế hoạch của chính phủ với những phương tiện như máy bay, đồ bảo hộ... để đón các bạn.

Vì vậy, các bạn hãy trưởng thành để làm chủ thay vì tự làm cho mình trở thành “những công dân đầu gỗ” suốt đời trong một tâm thức bị nô dịch bởi chính trí não của mình.

Lê Luân


Không có nhận xét nào

Nội Bật