Breaking News:

latest

HY VỌNG GÌ CHO MỘT DÂN TỘC ĐANG BỊ GIẶC NGOẠI BANG XÂM LƯỢC..?!

HY VỌNG GÌ CHO MỘT DÂN TỘC ĐANG BỊ GIẶC NGOẠI BANG XÂM LƯỢC..?! Thật sự nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn cho tôi ,cho những ai cùng cản...

HY VỌNG GÌ CHO MỘT DÂN TỘC ĐANG BỊ GIẶC NGOẠI BANG XÂM LƯỢC..?!

Thật sự nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn cho tôi ,cho những ai cùng cảnh ngộ khi vắt óc ,tư duy đào sâu suy nghĩ đến cao độ và cả sự nguy hiểm để viết lên những bài viết vì đất nước ,vì dân tộc cũng như đấu tranh chống giặc ngoại bang Trung Quốc đang ngày đêm thôn tính và xâm lược Việt Nam nhưng lại không được xem trọng bằng những bức ảnh “ĂN MẶC HỞ HANG” đến tầm thường như thế này …

Tôi dám chắc rằng những ai chia sẻ ,like cho những bức ảnh mà không có phần phản biện mà ở đó chỉ có sự ủng hô ,vui thích và tự nhận mình là người trí thức ,thì tôi có có đôi lời gửi đến bộ phận con người này ,trên sự thật não trạng của đám trí thức xôi thịt này suốt ngày cũng chỉ loanh hoanh chữ tiền ,chỉ quan tâm đến tiền ,ăn chơi và giải trí ,hay tán tỉnh gái gú ,nhậu nhẹt rồi tôn nó lên là đẳng cấp sống…

Việt Nam bối cảnh chính trị hiện tại “giặc nội xâm” trước nguy cơ giặc ngoại xâm đang rình rập đất nước ta ,nhưng chắc chắn rằng những điều này không dính dáng gì đến bộ phận trí ngủ này vì họ chỉ nhìn thấy cái sáng trong điều tối và nhìn thấy cái tối trong điều sáng ,rất sai lầm và ấu trĩ ,nói thẳng ra ,bọn “trí ngủ” này cũng chỉ là một thứ “phế thải” của dân tộc ,sống ký sinh ngay trên thân xác của chính nó mà thôi…

“Condition Of Slavery”Không có nhận xét nào

Nội Bật