Breaking News:

latest

TỰ HẠ THẤP NHÂN PHẨM

TỰ HẠ THẤP NHÂN PHẨM Để làm việc và có thể bán sản phẩm cho một công ty mỹ phẩm, các nhân viên phải trói tay ra sau lưng và quỳ/ngồi gục đầu...

TỰ HẠ THẤP NHÂN PHẨM

Để làm việc và có thể bán sản phẩm cho một công ty mỹ phẩm, các nhân viên phải trói tay ra sau lưng và quỳ/ngồi gục đầu ăn một đĩa cơm đặt trước mặt trên mặt đất.

Họ đang làm việc để trở nên là một con người có nhân phẩm và lòng tự trọng, hay họ sẵn sàng để nhân phẩm bị đem ra làm trò mạt hạng chỉ để kiếm một chút tiền bạc mưu sinh?

Đám quan chức có quyền không thiếu trò gian manh xảo quyệt để trục lợi, kể cả bán rẻ cả tình thân và danh dự, sinh mạng, còn trong xã hội, nhiều người trẻ lao theo việc kiếm tiền mà quên mất bài học đầu tiên của con người, đó là danh dự và phẩm cách.

Mà người không trọng danh dự thì hẳn họ sẽ dễ dàng để làm những điều xấu xa và tội lỗi một khi hoàn cảnh đặt họ vào một tình thế nào đó mà họ phải lựa chọn.

Mà nếu có quyền chức, những kẻ không có hoặc xem thường danh dự, chúng sẽ bán cả giang sơn đất nước cho kẻ khác để làm nô lệ cho giặc. Đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng có thể thấy được.

Lê Luân

Không có nhận xét nào

Nội Bật