Breaking News:

latest

VÀI CHIA SẺ NHỎ VỚI NHỮNG NGƯỜI PHẬT TỬ

VÀI CHIA SẺ NHỎ VỚI NHỮNG NGƯỜI PHẬT TỬ Nhân có nhiều chuyện đang ồn ào và cả việc học trò có hỏi đến nên xin chia sẻ đôi điều. Từ “Phật tử”...

VÀI CHIA SẺ NHỎ VỚI NHỮNG NGƯỜI PHẬT TỬVÀI CHIA SẺ NHỎ VỚI NHỮNG NGƯỜI PHẬT TỬ

Nhân có nhiều chuyện đang ồn ào và cả việc học trò có hỏi đến nên xin chia sẻ đôi điều. Từ “Phật tử” mà tôi dùng ở đây, không bao hàm những người xuất gia; mà chỉ muốn nói tới người tại gia, dù là đã quy y hay chỉ có tâm đi chùa hướng phật…

Tôi tự nhận mình là một người Phật tử, lý tưởng nhà phật là những giá trị cao nhất mà cá nhân tôi theo đuổi. Nói như thế để việc chia sẻ sẽ dễ cảm thông cùng nhau hơn. 

1. Không nên mang nhiều tiền tới chùa để cúng. Các bạn đang làm hỏng những người xuất gia bằng lòng tốt của chính mình đấy. Trong các giới cấm mà phật chế ra cho người xuất gia, có 1 giới là “không giữ tiền bạc”, tức không được sở hữu tài sản. Các bạn làm cho nhà chùa giàu lên, của cải thừa mứa... Con người sẽ hư hỏng hoặc không thể tu hành được nếu có nhiều tiền của trong tay. Chỉ cần đủ vật thực để người tu hành sống qua ngày là được. Đức Phật khuyên đệ tử xuất gia đời sau rằng phải “lấy khổ làm thầy”, các bạn mang tiền bạc đến cúng như thế chỉ làm hại người ta mà thôi.

2. không nên cầu phước. Các bạn cúng dường để cầu phước, đó tâm tham, tâm ấy là “ác tâm”, không phải thiện tâm. Việc đó chỉ nuôi dưỡng cho lòng tham lam ngày càng lớn mạnh; như thế là đi ngược lại với giáo lý đức Phật, vì đạo Phật chủ trương diệt trừ tham – sân – si. Nếu các bạn có tiền tài và tấm lòng, xin hãy giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh mình. Đó là đang cúng dường cho Phật rồi.

3. Khi cho đi thì cố gắng đừng mong cầu báo đáp. “Tay phải làm việc thiện thì đừng để cho tay trái biết”; đó là cách cho đi màu nhiệm nhất, vì nó trong sáng và gột rửa được lòng tham trong ta.

4. Không nên đến chùa nếu bạn không thật sự có nhu cầu tu học ở chùa. Vì như thế bạn chỉ làm ảnh hưởng tới người tu hành ở đó. Chùa không nên là nơi đến chơi, nó là nơi để học đạo. Không nên đi “hành hương” cầu phước; phước thiện ở trong tâm ta. Bạn sẽ không thể cầu được gì cả nếu không tự tu sửa chính suy nghĩ, quan niệm và hành vi của mình. Ngôi chùa lớn nhất chính là bản tâm của bạn, hãy tu học ở đó.

5. Hãy sống bình thường. Các bạn không nên làm 1 cái gì bất thường, hãy đi làm, sinh hoạt, trò chuyện, ăn uống vui vẻ với tất cả mọi người. Hãy sống như một người bình thường giữa cuộc đời này, và giữ cho tâm thái an hòa, giao tiếp cởi mở; đừng tự khép mình vào một lối sống khác thường vì như thế là bạn đang đi ngược lại với giáo lý của đức Phật: Phật pháp tại thế gian / Bất ly thế gian giác. 

Một người “theo Phật” thì phải là một người hạnh phúc. Nếu bạn đi chùa mà suốt ngày ủ ê, chán đời, khép kín, gắt gỏng, khó chịu… thì bạn đang đi sai đường rồi. Và như thế là bạn đang phá hoại Phật pháp. Bạn làm cho người khác xa lánh đạo Phật chân chính, bạn đang gieo những ý nghĩ tiêu cực về Phật giáo vào những những người xung quanh. Người Phật tử chân chính phải là một người bình an, hạnh phúc và rộng lòng với cuộc đời.

6. Hãy học làm người trước khi học làm Phật. Học làm người là học yêu thương, chia sẻ, hòa ái; nhưng cũng cứng cỏi, trung thực và thẳng thắn. Người Phật tử không phải là mũ ni che tai; không phải đúng cũng ừ mà sai cũng gật. Càng là người phật tử thì càng phải có trí tuệ và sự ngay thẳng trong cuộc đời; yêu thương nhưng không ba phải, rộng lòng nhưng không bao che, từ bi nhưng không hèn nhát.

Bi – Trí – Dũng là ba phẩm chất mà chúng ta cần hướng tới để thành tựu cho mình. Thành tựu điều ấy là đã tìm thấy “cõi cực lạc” rồi!

Thái Hạo

Không có nhận xét nào

Nội Bật