Breaking News:

latest

GIẶC NỘI XÂM MÀ Ở ĐÓ CHÚNG TÔI CHỐNG LẠI CÓ KHI CHẾT TRƯỚC

GIẶC NỘI XÂM MÀ Ở ĐÓ CHÚNG TÔI CHỐNG LẠI CÓ KHI CHẾT TRƯỚC Tổng bí thư ,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng “sự vận hành tối cao “c...

GIẶC NỘI XÂM MÀ Ở ĐÓ CHÚNG TÔI CHỐNG LẠI CÓ KHI CHẾT TRƯỚC

Tổng bí thư ,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng “sự vận hành tối cao “cá nhân phụ trách ,tập thể lãnh đạo” …cũng như với cơ cấu của Việt Nam thì tham nhũng có thể nói gần như tham nhũng tập thể chứ không thể là cá nhân vì nếu cá nhân tham nhũng sẽ bị tập thể đó tiêu diệt và nếu cá nhân đó không tham nhũng sẽ bị tập thể đó loại trừ ,cho nên cán bộ lãnh đạo nào cũng như nhau điều tham nhũng vì sự vận hành “cá nhân phụ trách ,tập thể lãnh đạo” vậy thì ai sẽ chống ai và ai sẽ chống vì ai cũng đều như ai ,cho nên Tổng bí thư ,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mới nói rằng chống tham nhũng là “ta đánh ta” ….

Khi tham nhũng là giặc nội xâm ,là một thế lực thù địch của nhân dân ,dân tộc ,nguy hiểm không kém giặc ngoại xâm ,cũng như Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã nói “tham nhũng là kẻ thù của nhân dân”những kẻ tha hoá ,tham nhũng ,sử dụng quyền lực đảng và nhân dân trao cho để cưỡng chiếm ,cướp đoạt những thứ thuộc về toàn dân .Giặc nội xâm là thứ giặc nằm ngay trong nội bộ đảng ,không dễ phát hiện ,rất dễ trở thành lực lượng “cõng rắn cắn gà nhà” ,tiếp tay ,tiếp ứng cho giặc ngoại xâm Trung Quốc thì đương nhiên ,diệt trừ nó ,là sứ mệnh cao cả của toàn dân ….

Nhân dân từng xem tham nhũng là quốc nạn ,là giặc nội xâm ,đe dọa sự tồn vong của quốc gia ,dân tộc và con trai của Tổng bí thư Lê Duẩn - TS Lê Kiên Thành từng nói rằng tham nhũng là ghẻ ,nhưng nếu ghẻ khắp người mà chúng ta chặt hết đi thì cơ thể của chúng ta sẽ chết. Đó là cách làm vô ích. Mà cái ghẻ của chúng ta là cái ghẻ từ trong nội tạng. Chúng ta không thể vứt nội tạng của chúng ta đi ,mà phải làm cái gì đó để thay đổi được gốc rễ của căn bệnh ,cũng như Cục trưởng Cục Chống tham nhũng - Phạm Trọng Đạt đã nói “tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn ,chúng tôi chống lại có khi “chết trước” ….

“Condition Of SlaveryKhông có nhận xét nào

Nội Bật