Breaking News:

latest

NGÁN NGẪM NGƯỜI CẦM BÚT VÌ ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY VÌ VẬT CHẤT THẤP HÈN

NGÁN NGẪM NGƯỜI CẦM BÚT VÌ ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY VÌ VẬT CHẤT THẤP HÈN  Những “đĩ bút” ở Việt Nam sẵn sàng rêu rao như một cái loa phường về tính ...

NGÁN NGẪM NGƯỜI CẦM BÚT VÌ ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY VÌ VẬT CHẤT THẤP HÈN 

Những “đĩ bút” ở Việt Nam sẵn sàng rêu rao như một cái loa phường về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và họ luôn công kích thể chế chính trị dân chủ ,biến “đĩ bút” trở thành một phần trong hệ thống tuyên truyền trong những lý luận giả tạo và ngụy biện ,vào những sự kiện diễn ra bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ thì họ công kích dữ dội vào thể chế chính trị dân chủ chứ không phải cá nhân ứng cử viên Thổng thống ,đây là một sự sai lầm nghiêm trọng vì ở thời đại 4.0 như hiện tại ….

Trên sự thật não trạng của đám trí thức xôi thịt này suốt ngày cũng chỉ loanh hoanh chữ tiền ,chúng chỉ quan tâm đến tiền ,ăn chơi và giải trí ,những kẻ thành danh dựa trên sự “bưng bô” luồng lách thì cũng chỉ biết hú hí với vợ con ,hay tán tỉnh gái gú ,nhậu nhẹt... rồi tôn nó lên là đẳng cấp và nhiệm vụ chính trị ,rất sai lầm và ấu trĩ ,nói thẳng ra ,bọn “trí ngủ” này cũng chỉ là một thứ “phế thải” của dân tộc ,sống ký sinh ngay trên thân xác của chính nó mà thôi……

Đĩ bút cho rằng XHCN ưu việt hơn hẳn các nước tư bản dân chủ nhưng vì sao các nước theo XHCN đều nghèo ,toàn đi xin ,vay tư bản hổ trợ tài chính ,lại không có phát minh cho nhân loại cũng như y tế ,giáo dục ,quốc phòng đều kém hơn tư bản ,xã hội không công bằng ,dân chủ ,văn minh bằng tư bản ,còn đời sống của người dân thấp hơn tư bản về vật chất lẫn tinh thần ,thu nhập bình quân đầu người những nước theo XHCN thấp hơn hàng chục lần so với người dân tư bản và Việt Nam ta phải giảm nghèo bền vững…?! 

“Condition Of Slavery”
Không có nhận xét nào

Nội Bật