Breaking News:

latest

THÀNH CÔNG VÀ ĐẠI THÀNH CÔNG

THÀNH CÔNG VÀ ĐẠI THÀNH CÔNG Đại hội lần thứ 31 tại xã Mễ Sở. Đây có lẽ là cuộc đại hội chính thức vượt thời gian, tới 50 năm (nửa thế kỷ). ...

THÀNH CÔNG VÀ ĐẠI THÀNH CÔNGTHÀNH CÔNG VÀ ĐẠI THÀNH CÔNG

Đại hội lần thứ 31 tại xã Mễ Sở. Đây có lẽ là cuộc đại hội chính thức vượt thời gian, tới 50 năm (nửa thế kỷ). Hay vì thấy thiếu một chữ X nên phải chêm vào cho đúng biểu tượng mà nó cần có?

Vừa hoang phí, vừa cẩu thả. Như Bộ luật Hình sự, được thẩm tra và thông qua với đủ các quy trình và ban bệ, lại sai tới cả trăm lỗi rất nghiêm trọng. Và rồi lại mất tiền họp để sửa đổi và thông qua lại một lần nữa.

Chúng ta nên nhớ, mọi cuộc đại hội, từ trước cho tới nay, đều được đánh giá là thành công tốt đẹp và đạt được các thành tựu rực rỡ. Không có đại hội nào có vấn đề hoặc bị coi là yếu kém cả. Thế nhưng xã hội ngày một bất ổn, con người ngày càng lãnh đạm và hệ thống rơi vào sự trì trệ, nhũng gian đáng sợ.

Sự hoang phí và cẩu thả, sự be bít (thông tin) và lòng tham (quyền bính và lợi ích) không bị kiểm soát, và sau đó là không ai phải chịu trách nhiệm với việc mình làm (cơ chế), nên đất nước bị tàn phá đến suy kiệt, mặc dù thiên nhiên ưu đãi chúng ta đủ thứ về nguồn tài nguyên, khí hậu và địa thế chiến lược.

Một đất nước chỉ đi giải quyết chuyện tham nhũng lan tràn trong bộ máy đã đủ làm cho nó khủng hoảng (cả về mặt bảo đảm an toàn cho những người đang cố gắng cứu vãn sự thể), còn đâu thời gian và nguồn lực cho các kế hoạch phát triển, thịnh vượng và an ninh, trật tự.

Nhưng, quay lại điều cốt yếu nhất, quốc gia nào cũng như nhau về một nguồn lực có tính quyết định cho mọi hệ quả khác chỉ là cái phái sinh ra, là con người.

Con người không giỏi và chưa tốt thì mọi nguồn tài nguyên và quyền lực (tập trung vào một Đảng độc tôn) chỉ làm cho con người tha hoá và tệ mạt dần đi theo từng thế hệ. Và con người, phần nhiều, ngoài ý thức hệ lịch sử bám giữ tâm thức, bị chi phối bởi thể chế chính trị mà ở đó nó hiện diện và nắm quyền thống trị.


Lê Luân

Không có nhận xét nào

Nội Bật