Breaking News:

latest

SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 1 DÍNH SẠN, CÓ LỖI CỦA NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG CẤM GIÁO VIÊN PHẢN ÁNH TRÊN ZALO, FACEBOOK

SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 1 DÍNH SẠN, CÓ LỖI CỦA NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG CẤM GIÁO VIÊN PHẢN ÁNH TRÊN ZALO, FACEBOOK Cấm, thậm chí kỷ luật giáo viên phản ...

SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 1 DÍNH SẠN, CÓ LỖI CỦA NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG CẤM GIÁO VIÊN PHẢN ÁNH TRÊN ZALO, FACEBOOK

Cấm, thậm chí kỷ luật giáo viên phản ánh trên zalo, facebook nhiều địa phương đã  tiếp tay cho những hạt sạn lọt vào sách tiếng Việt lớp 1.

Hẳn chúng ta còn nhớ hồi tháng 2, cô V.T.T, giáo viên tiểu học tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị đề nghị điều chuyển tới vùng khó khăn vì "chê" sách giáo khoa lớp 1 khi được mời tham dự Hội đồng chọn sách.

Sau vụ đó, nhiều giáo viên biết sách có sạn nhưng sợ bị kỷ luật mà lặng im.

Chỉ đến khi năm học bắt đầu được hơn 1 tháng, thầy cô, phụ huynh mới tá hỏa vì chương trình quá nặng, sách có quá nhiều vấn đề cả về ngữ liệu lẫn nội dung, thậm chí cổ súy bạo lực, thói gian manh, lọc lừa, lười lao động. Ví như bài "Hai con ngựa", "Vẽ gì khó", "Quạ và chó "...sách Tiếng Việt bộ Cánh Diều.

Có thể nói, để một cuốn sách quá nhiều sạn lọt vào nhà Trường, ngoài lỗi của Hội đồng Thẩm định, cần truy cứu những địa phương cố tình lợi dụng chức vụ quỳên hạn để thu hẹp dân chủ, bịt miệng nhà giáo, ngăn chặn sự thật.

Chính họ đã tiếp tay để những hạt sạn lọt vào sách giáo khoa, lọt vào nhà Trường và hậu quả, hàng triệu trẻ em có nguy cơ bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu ngay từ khi vừa mới học đánh vần và mục tiêu giáo dục không đạt được theo yêu cầu đề ra.

Thanh Lan

Không có nhận xét nào

Nội Bật