Breaking News:

latest

TÀU CỘNG HẾT CƠ HỘI VE VÃN HOA KỲ KHI TỔNG THỐNG TRUMP KÝ SẮC LỊNH HÀNH PHÁP & TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUỐC GIA ĐỂ MỞ RỘNG NGÀNH KHAI THÁC TRONG NƯỚC

TÀU CỘNG HẾT CƠ HỘI VE VÃN HOA KỲ KHI TỔNG THỐNG TRUMP KÝ SẮC LỊNH HÀNH PHÁP & TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUỐC GIA ĐỂ MỞ RỘNG NGÀNH KH...

TÀU CỘNG HẾT CƠ HỘI VE VÃN HOA KỲ KHI TỔNG THỐNG TRUMP KÝ SẮC LỊNH HÀNH PHÁP & TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUỐC GIA ĐỂ MỞ RỘNG NGÀNH KHAI THÁC TRONG NƯỚC
TÀU CỘNG HẾT CƠ HỘI VE VÃN HOA KỲ KHI TỔNG THỐNG TRUMP KÝ SẮC LỊNH HÀNH PHÁP & TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUỐC GIA ĐỂ MỞ RỘNG NGÀNH KHAI THÁC TRONG NƯỚC

Như đã khẳng định ở những bài viết vừa qua trong chủ đề "TRUMP TRIỆT TRUNG CỘNG" có nội dung khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ tách 02 nền kinh tế Mỹ - Tàu cộng thành 02 đường thẳng song song không gặp nhau ở vô cực theo tính chất của hình học không gian vì sau khi bị bác sĩ mổ tách ra thì Tàu cộng sẽ cắm đầu vào hố địa ngục như Liên Sô trước đây thì còn đâu để gặp nhau ở vô cực.

Xin lược dịch lại nội dung của Sắc lịnh hành pháp và tuyên bố Tình trạng khẩn cấp quốc gia để mở rộng ngành khai thác trong nước mà Tổng thống Trump vừa ký hôm qua như sau:

Tổng thống Donald J. Trump đang bảo vệ ngành công nghiệp khai thác trong nước của chúng ta và các chuỗi cung cấp khoáng sản quan trọng - Ban hành ngày: Ngày 30 tháng 9 năm 2020.

TRÍCH DẪN: Chúng tui sẽ đưa các thợ đào của chúng tui hoạt động trở lại - Tổng thống Donald J. Trump

CHUỖI CUNG ỨNG BẢO MẬT: 

Tổng thống Donald J. Trump đang thực hiện thêm hành động để bảo đảm rằng sự thịnh vượng kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta không phụ thuộc vào hàng nhập cảng từ các đối thủ của chúng ta.

Hôm nay, Tổng thống Trump đang ký Sắc lịnh hành pháp và tuyên bố Tình trạng khẩn cấp quốc gia để mở rộng ngành khai thác trong nước, hỗ trợ công việc khai thác, giảm bớt sự chậm trễ cho phép không cần thiết và giảm sự phụ thuộc của Quốc gia chúng ta vào Tàu cộng đối với các khoáng sản quan trọng.

Lịnh bắt đầu quá trình để Bộ Nội vụ phát triển một chương trình sử dụng các cơ quan chức năng của mình theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA) để tài trợ cho việc chế biến khoáng sản nhằm bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta.

Hành động này sẽ cắt giảm sự chậm trễ không cần thiết trong việc cho phép hành động, mang lại cho người Mỹ cơ hội việc làm và cải thiện kinh tế và an ninh quốc gia.

Thông qua Lịnh này, các cơ quan Liên bang sẽ sử dụng các cơ quan chức năng của họ để điều tra và làm việc nhằm giảm sự phụ thuộc của Quốc gia chúng ta vào việc nhập cảng khoáng sản.

Tổng thống sẽ tiếp tục bảo vệ chuỗi cung ứng nội địa của chúng ta đối với các khoáng sản quan trọng trước hành động săn mồi của Tàu cộng.

KHAI THÁC NGÀNH KHAI THÁC MỸ: 

Hành động của Tổng thống Trump sẽ đẩy nhanh việc mở cửa trở lại và mở rộng các mỏ và nhà máy chế biến của chúng tui.

Trong vài thập kỷ qua, ngành công nghiệp khai khoáng của Quốc gia chúng ta đã phải gánh chịu hậu quả do sự bất chánh về mặt chánh trị, quy trình cấp phép bị phá vỡ và sự cạnh tranh nước ngoài từ Tàu cộng.

Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào nhập cảng nhiều loại khoáng sản quan trọng có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia và sự thịnh vượng kinh tế của Hoa Kỳ, bất chấp sự hiện diện của các nguồn đáng kể của một số khoáng sản này trên khắp Hoa Kỳ.

Trong năm đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Trump đã hành động để thực hiện chiến lược Liên bang nhằm bảo đảm nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng an toàn và đáng tin cậy.
Vào năm 2019, Tổng thống Trump đã ký 5 Quyết định của Tổng thống với phát hiện rằng việc sản xuất trong nước các nguyên tố và vật liệu đất hiếm là rất cần thiết cho quốc phòng.

Thông qua Đơn đặt hàng mới này, sẽ có thêm nhiều nguồn tài trợ để giúp các dự án khai thác mỏ, từ đó củng cố nền kinh tế và cải thiện an ninh quốc gia của chúng ta.

HÀNH ĐỘNG PHỤC HỒI KINH TẾ: 

Hành động được xây dựng dựa trên cam kết của Tổng thống Trump trong việc khôi phục và củng cố nền kinh tế của chúng ta khi chúng ta tiếp tục phục hồi.

Thông qua Sắc lịnh hành pháp này, Tổng thống một lần nữa đang thực hiện hành động quyết định để đưa người Mỹ trở lại làm việc và khôi phục tăng trưởng kinh tế.

Chánh quyền Tổng thống Trump đã làm việc để cải cách các quy trình quan liêu nặng nề và lỗi thời ngăn cản các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng tiến lên.

Tổng thống Trump đã tạm dừng cấp thị thực nhập cư mới cho đến cuối năm nay để bảo đảm rằng chúng tui tiếp tục đưa công nhân Mỹ lên hàng đầu trong quá trình phục hồi coronavirus đang diễn ra.

Tổng thống đã ký Sắc lịnh tăng cường sản xuất vật tư y tế thiết yếu của Mỹ và cắt giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào các nhà sản xuất thuốc nước ngoài.

Chánh quyền Tổng thống Trump đã tận dụng DPA hàng chục lần để hỗ trợ sản xuất các thiết bị y tế quan trọng của các công ty Mỹ và bảo vệ công nhân Mỹ. HẾT SẮC LỊNH.

Xong game với Tàu cộng, 02 sở trường của Tàu cộng là gian lận thương mại và ăn cắp sở hữu trí tuệ sẽ bị Tổng thống Trump đánh nát mà Sắc Lịnh hành pháp này là những cú đánh cấp tập. Đây là lý do khiến Tàu cộng tăng cường xúi giục tay chân đánh phá Tổng thống Trump để trợ lực cho Joe Biden./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật