Breaking News:

latest

LỘ MẶT CHƯ HẦU

LỘ MẶT CHƯ HẦU Việt Nam không phải quốc gia độc lập mà là một chư hầu của Trung Cộng. Trước đây, nhà cầm quyền cộng sản VN còn che dấu nhân ...

LỘ MẶT CHƯ HẦU

Việt Nam không phải quốc gia độc lập mà là một chư hầu của Trung Cộng.

Trước đây, nhà cầm quyền cộng sản VN còn che dấu nhân dân của họ. Nhưng hiện nay, sau khi phe Biden thân cộng đắc cử tổng thống ở Mỹ, dã tâm muốn sáp nhập Việt Nam thành tỉnh Giao Chỉ của Trung Quốc đã bộc lộ. Không cần che giấu nữa, báo Nhân dân (cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản VN) đã công khai xác nhận tính chất chư hầu của nhà cầm quyền VNCS.
LỘ MẶT CHƯ HẦU
Đảng CSVN lãnh đạo quốc gia, là một phân bộ của đảng CSTQ. Trước khi tổ chức đại hội đảng, cơ quan đầu não Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo từ Bắc Kinh về tổ chức sắp xếp nhân sự. Ai làm thủ tướng, ai làm chủ tịch nước.... thậm chí, cấp bộ trưởng cũng do phía Trung Cộng phê duyệt. Sau đại hội và sắp xếp bộ máy hành chính, đảng CSVN phải báo cáo cho Trung Cộng những việc làm được và chưa làm được. Nếu chưa làm được thì xin Bắc Kinh chỉ đạo cách làm.

Có thể nói rằng, từ Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống bán nước cầu vinh, nhưng chưa đến mức tuân thủ triệt để sự phá hoại quốc gia, dân tộc Việt Nam như thế.

Tuân theo chiếu chỉ từ đảng CSTQ, phía đảng CSVN đã lãnh đạo công việc phá nát nền giáo dục, xóa bỏ văn hóa dân tộc, đàn áp người dân có tinh thần yêu nước. Chính vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản VN đã đưa quốc gia lâm vào cảnh nợ nần, lệ thuộc. Đàn ông phải xuất khẩu lao động đi làm culi khắp thế giới, đàn bà làm nô lệ tình dục. Khoa học công nghệ lụn bại, văn hóa suy tàn bởi chính sách ngu dân. Kinh tế nợ nần được đảng CSVN che đậy bằng cách thổi bong bóng giá bất động sản.

 "Trúc Nam sơn không ghi hết tội.
Nước Đông hải không rửa sạch mùi".
Đảng CSVN và quốc gia, dân tộc là những khái niệm khác nhau. Bao nhiêu năm trước, bằng chính sách ngu dân, hệ thống tuyên truyền cộng sản không để nhân dân phân biệt rõ các khái niệm này.
Nay đã rõ bằng thông tin trên báo đảng. Đó là mọi quyết sách lãnh đạo quốc gia của đảng CSVN đều phải bẩm báo cho đảng CSTQ. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thực chất là do nhà cầm quyền tay sai của Trung Quốc. Ngôn từ "độc lập" là lừa mỵ nhân dân trong nước, bởi lẽ, Việt Nam đã mất chủ quyền quốc gia và là chư hầu cho Trung Cộng bởi chính quyền tay sai.


Pham Nhat vuong


Không có nhận xét nào

Nội Bật