Breaking News:

latest

THỐNG NHẤT ĐỂ LÀM GÌ ?

THỐNG NHẤT ĐỂ LÀM GÌ ? Khái niệm "thống nhất" là một từ ngữ ngụy biện trơ trẽn nhất bên cạnh từ "giải phóng". Một chế độ...

THỐNG NHẤT ĐỂ LÀM GÌ ?
THỐNG NHẤT ĐỂ LÀM GÌ ?

Khái niệm "thống nhất" là một từ ngữ ngụy biện trơ trẽn nhất bên cạnh từ "giải phóng".
Một chế độ mà quyền lực trong tay một đảng phái đi chiếm đoạt đất đai của một nền dân chủ rồi bảo để thống nhất non sông, quy về một mối thì chỉ có những kẻ thiểu năng mới tin. Bắc Hàn không thể sang Nam Hàn cướp hết miền Nam, phá hết nền dân chủ , cướp hết tài sản của Samsung, của nền kinh tế Hàn Quốc đem về cho dòng họ Kim rồi bảo để thống nhất, để khỏi chia cắt 2 miền, để Bắc Nam từ nay sum họp một nhà.

Thống nhất chỉ có ý nghĩa khi diễn ra theo chiều ngược lại khi quân đội miền Bắc dân chủ thắng  Liên minh miền Nam chiếm hữu nô lệ của nước Mỹ năm 1865.

Thống nhất để có 3 triệu dân oan ngày ngày vác đơn ra Hà Nội kiện cáo thì thống nhất để làm gì ?

Thống nhất để Long An, Lộc Hưng, Thủ Thiêm , Cồn Dầu bị cướp đất như Tiên Lãng, Dương Nội, Đồng Tâm thì phải gọi là "ôm nhau chết chùm" chứ không thể gọi là "thống nhất".

Một nền dân chủ,pháp trị không thể thống nhất với một chế độ độc tài, vô pháp. Xâm lược thành công là đúng nhất. Nô lệ là từ phản ánh bản chất sự kiện chính xác, trung thực hơn.

Dương Hoài Linh

Không có nhận xét nào

Nội Bật