Breaking News:

latest

TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA NHÂN LOẠI : ĐÀN ÁP ĐỐI LẬP

TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA NHÂN LOẠI : ĐÀN ÁP ĐỐI LẬP. Trên thế giới này bất kỳ chế độ thuộc về cá nhân, gia đình, đảng phái  nào muốn nắm quyền vi...

Tiếc rằng người dân Việt chỉ chú ý đến cộng sản hay không cộng sản mà không biết rằng chính họ mới là những tác nhân gây ra tội ác và thảm họa vì đã trực tiếp hay gián tiếp đàn áp đối lập

TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA NHÂN LOẠI : ĐÀN ÁP ĐỐI LẬP.

Trên thế giới này bất kỳ chế độ thuộc về cá nhân, gia đình, đảng phái  nào muốn nắm quyền việc đầu tiên của nó là phải lừa được thằng dân.

Chúng ta hay nói chế độ phát xít thảm sát 22 triệu người, chế độ Cộng sản giết hại 100 triệu người. Nhưng chế độ phát xít hay chế độ cộng sản là ai?

Cũng là dân cả.Phát xít Đức nếu không có bộ máy tuyên truyền của Đức quốc xã thì làm gì có thể có hàng trăm sư đoàn hay sở mật vụ gestapo lừng danh giết người vô số.Các lực lượng này đều lấy từ dân Đức mà ra .

Stalin làm sao có thể giết hàng triệu người nếu không có dân Nga giúp sức.Quân Nhật cũng không thể gây ra thảm sát Nam Kinh nếu không có dân Nhật phò trợ. Tương tự là dân Trung Quốc hay người Việt cũng có thể giết hại chính đồng bào mình không ghê tay để bảo vệ cho một cá nhân, gia đình, đảng phái nào đó mà họ thần tượng.

Tại sao người Nhật văn minh, nhân hậu như thế nhưng chỉ cách đó vài chục năm lại là những sát thủ man rợ. Người Đức trước năm 1945 và sau năm 1945 là hai loại người khác nhau.

Chính là vì họ để cho quyền lực cá nhân dẫn dắt.

Khi quyền lực này bị kiểm soát tuân thủ hiến pháp thì các bộ máy công an, quân đội này bỗng trở nên hiền như nai.

Ai có thể kiểm soát được họ ?

Chính là đảng đối lập với đảng đang nắm quyền chấp chính. Nhờ có đảng đối lập này mà hiến pháp, luật pháp, nhân quyền được tôn trọng.

Cho nên những kẻ nào đàn áp đối lập thì kẻ đó đáng nguyền rủa nhất. Và không cần phải suy nghĩ lâu những chính quyền nào bỏ tù những người đối lập thì đó sẽ  là những chính quyền phản dân chủ nhất.

Tiếc rằng người dân Việt chỉ chú ý đến cộng sản hay không cộng sản mà không biết rằng chính họ mới là những tác nhân gây ra tội ác và thảm họa vì đã trực tiếp hay gián tiếp đàn áp đối lập.

Dương Hoài Linh

Không có nhận xét nào

Nội Bật