Breaking News:

latest

CHUYỆN HAI THẰNG CỘNG CON TÊN HUY

CHUYỆN HAI THẰNG CỘNG CON TÊN HUY Đang định viết tiếp về chủ đề những tên Việt cộng nằm vùng g.ià đầu như Võ Đại Tôn, Ngô Thanh Hải, thân cộ...

CHUYỆN HAI THẰNG CỘNG CON TÊN HUY

CHUYỆN HAI THẰNG CỘNG CON TÊN HUY

Đang định viết tiếp về chủ đề những tên Việt cộng nằm vùng g.ià đầu như Võ Đại Tôn, Ngô Thanh Hải, thân cộng Lê Trọng Quát, m.a tăng Thích Không Tánh,... thì tên bè "cuồng cộng phỉ con Trương Quốc Huy" nó réo làm phải nói chuyện với nó.

Mở đầu cuộc nói chuyện nó chụp mũ tui liền "mày bớt xàm lờ chụp mũ Trương Quốc Huy đi, mày có làm được như nó không mà vu khống nó là cộng phỉ con,...". 

Mệt thiệt, cứ cái ngữ này thì không trách sao 46 năm qua Việt cộng vẫn bình yên còn Việt Nam Cộng Hòa ngày một bị phân hóa, bị Việt cộng nằm vùng lấn lướt. 

Nói ph.ang tiếp "tao thấy mày vu khống Trương Quốc Huy vì nó nói Việt Nam Cộng Hòa không thể phục hồi" rồi mày lại vu khống Huỳnh Quốc Huy vì nó ủng hộ chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa của thủ tướng Lê Trọng Quát và tuyên ngôn Hòa Bình của hòa thượng Thích Không Tánh và chánh trị sự Cao Đài chơn truyền Hứa Phi mà rõ ràng họ đang làm cho Việt Nam Cộng Hòa sống lại nhưng mày cũng vu khống họ là Việt cộng nằm vùng, là thân với cộng sản. Vậy thật ra mày ở phe nào? 

Tao ở phe D.IỆT CỘNG chơn chánh, tao ở phe xó.a s.ổ Việt cộng vì cộng sản không thể thay đổi mà phải ti.êu di.ệt. Còn tại sao tao khẳng định 02 thằng Huy kia đều là cộng phỉ con dù rằng thằng cộng phỉ con Trương Quốc Huy ph.ủi b.ỏ quyết tâm khôi phục Việt Nam Cộng Hòa còn cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy thì giả đò ủng hộ tiến trình khôi phục Việt Nam Cộng Hòa.

Bởi vì hai thằng Huy này giống như Tàu cộng với Việt cộng ở Biển Đông vậy, mặc dù Tàu cộng gặm nhấm Biển Đông thuộc chủ quyền của Quốc gia Việt Nam nhưng thằng Việt cộng nó đâu có dám kiện Tàu cộng ra tòa PCA nhưng nó vẫn ra rả "quan ngại, lên án,...". Tao không nói ra nhưng mày đã biết vì Việt cộng nó bán mẹ Biển Đông của Quốc gia Việt Nam tại công hàm 1958 rồi thì kiện con mắt nó thì có. Nhưng nó không m.ở mi.ệng "quan ngại, lên án" Tàu cộng thì không được vì như vậy nó đã công khai thừa nhận nó bán nước sao. Vậy là nó phải giả bộ l.a làng theo khuôn khổ của Tàu cộng cho phép. Tàu cộng cho phép ở đây là cái lịnh cấm Việt cộng liên kết với bên thứ ba để chống lại nó ở Biển Đông mà cụ thể là cái chánh sách quốc phòng BA KHÔNG và khi nó thấy Tổng thống TRUMP ủng hộ cho ASEAN chống Tàu cộng thì nó bắt Việt cộng nâng cấp lên BỐN KHÔNG.

Hai thằng cộng con tên Huy cũng vậy. Tui cam đoan gia đình, người thân của 02 đứa nó còn ở bên Việt Nam. Vậy mà 02 đứa nó lại là "anh hùng chống cộng" mới lạ. Hổng lẽ Việt cộng nó hết bản chất trả thù hèn hạ hay sao ? Việt cộng chỉ hết bản chất trả thù hèn hạ thì việc gì mấy ông bà đấu tranh dân chủ lên án nó ở Đồng Tâm vậy vì theo mấy ông bà do Việt cộng không cướp được đất ở đây nên trả thù hèn hạ hay như vụ ở xóm Lộc Hưng cũng vậy, cũng mấy ông bà đấu tranh dân chủ khẳng định Việt cộng dẹp xóm Lộc Hưng là để trả thù vì ở đây phần đông là dân Công giáo,... Đó, chính các ông bà đấu tranh dân chủ đã công nhận Việt cộng không bao giờ từ bỏ hành vi trả thù hèn hạ thì tại sao nó lại để yên cho mẹ, cho cha, cho anh em của 02 thằng Huy kia ? Cỡ như tên Trịnh Xuân Thanh chỉ là tham ô mà nó còn xua quân qua Đức bắt cóc về thì "nguy hiểm" như 02 thằng Huy kia liệu có được bình yên với nó hay không? Mày tụ hỏi rồi tự trả lời đi héng.

Với Tran Hung tao, 02 th.ằng cộng p.hỉ con tên Huy kia cũng y chang như Tàu cộng với Việt cộng vậy. Nghĩa là Tàu cộng không để cho Việt cộng mạnh lên vượt khỏi vòng cương tỏa của nó và cũng không để cho Việt cộng yếu đi mất công mất sức nó phục hồi. 

Tao khẳng định Trương Quốc Huy là cộng phỉ con vì chỉ có cộng phỉ mới dan díu với đám Việt cộng và phán Việt Nam Cộng Hòa không thể phục hồi. Trên mạng xã hội hiện nay, cộng phỉ con Trương Quốc Huy được đám đông "chánh trị bình dân" biết đến nhiều hơn, thần tượng hơn so với cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy nên nó được Việt cộng chỉ đạo phải "đá.nh vào xương sống" của Việt Nam Cộng Hòa với tuyên bố của nó vào ngày 28/4/2020 là "Việt Nam Cộng Hòa không thể phục hồi". 

Đây là nghệ thuật xài chim mồi của Việt cộng vì nếu nó nói "Việt Nam Cộng Hòa sớm trở lại" thì có khác nào nó hại chủ của nó là Việt cộng bởi lực lượng thần tượng nó đông đảo sẽ là mối họa lớn cho Việt cộng. Nghĩa là Việt cộng sẽ chỉ đạo những con chim mồi có sức ảnh hưởng lớn với cộng đồng như cộng phỉ con Trương Quốc Huy, V.ẹm cái Teresa Ả Trần Kiều Ngọc, V.ẹm cái nú.m độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, V.ẹm đực Điếu Cày, Trúc Hồ, Ả Trần Nhật Phong,... buộc tụi này phải "đá.nh vào xương sống" của k.ẻ t.hù ng.uy hi.ểm, truyền kiếp với Việt cộng là Việt Nam Cộng Hòa.

Tao nói có sai không hả mậy ? Mày có thấy tụi nó có bao giờ kêu gọi Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại không hay đứa thì nói "em không chống cộng mà chỉ chống cái xấu cái ác" (Vẹ.m cái Teresa Ả Trần Kiều Ngọc, n.úm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cộng đực Trúc Hồ,...)  đứa thì phán "hãy quên đi cái Hiệp định Ba Lê 1973 - Việt Nam Cộng Hòa không thể phục hồi" (cộng đực Ả Trần Nhật Phong, cộng phỉ con Trương Quốc Huy,...).

Còn chuyện thằng Việt cộng Nguyễn Văn Đài, cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy, cộng cái Ả Trần Thị Ái Liên do sức ảnh hưởng chưa lớn nên được Việt cộng giao cho nhiệm vụ ủng hộ cho các tổ chức thực hiện chánh sách hòa giải hòa hợp với Việt cộng theo nghị quyết 36 mà cụ thể là quảng bá cho việc kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê của tổ chức thân cộng Lê Trọng Quát hay bây giờ là quảng bá cho cái tuyên ngôn Hòa Bình của m.a tăng Thích Không Tánh và chánh trị sự Cao Đài chơn truyền Hứa Phi có cộng tác của chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa của thân cộng Lê Trọng Quát.

Mày đừng có thấy tụi này ủng hộ tụi kia mà cho rằng tụi nó đang giúp đưa Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại nghen mậy thằng đ.ầu bò. Tụi nó đang tìm cách d.ìm ch.ết vĩnh viễn Việt Nam Cộng Hòa đó con bò Việt xứ Mỹ kia. Khi Tổng thống TRUMP đang túi bụi với "th.ù trong giặc ngoài" và trên hết là đại dịch cúm Tàu cộng thì tụi nó kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê. Bà mẹ tụi nó, tụi nó biết có ký đủ cơ số theo yêu cầu của tụi nó thì Bạch Cung và Lưỡng viện Hoa Kỳ cũng xếp vào ngăn tủ vì họ đang lo cho nước Mỹ của họ là trên hết đâu có ưu ái cho việc xét lại Hiệp định Ba Lê. Ký quài mà không có gì cả thì mai đây khi thời cơ đến ai thèm ký nữa vì sự ngờ vực quá lớn. Vậy là Hiệp định Ba Lê bị c.hìm xuồng bởi kế h.iểm của Việt cộng.

Bây giờ, khi tổng thống Mỹ là tên tay sai của Tàu cộng thì Lê Trọng Quát lại gởi "công hàm" cho Bai Đần có khác gì đem Việt Nam Cộng Hòa q.uăng vào họ.ng Tàu cộng. L.ưu ma.nh hơn, tên Ngô Thanh Hải bên Gia Nã Đại thì qu.ăng thêm chất xúc tác vào đó là việc hắn trình lên Thượng viện nước này dự luật yêu cầu tổ chức hội nghị để xét lại Hiệp định Ba Lê 1973. Chưa dừng lại, hậ.u môn của đám tr.ọc Ấn Quang là Thích Không Tánh lại được Việt cộng chỉ đạo đ.ẻ ra cái tuyên ngôn Hòa Bình mà theo hắn là giúp lấy lại Hoàng Sa - Trường Sa cho Việt Nam mà tránh được đ.ổ m.áu. 

Tao nói cho mày nghe nè con bò Việt xứ Mỹ kia, tuyên ngôn Hòa Bình thực chất là để xiểng dương cho chánh sách quốc phòng BỐN KHÔNG của Việt cộng mà thôi, mục đích là để giúp Tàu cộng thoát nạn ở Biển Đông mà thôi. Bởi vì nếu cái bản tuyên ngôn Hòa Bình được Quốc tế cứu xét thì Biển Đông sẽ không bao giờ xảy ra xung đột võ lực giữa Tàu cộng với Mỹ và Đồng minh, điều này sẽ quay lại bài ca con cá của Việt cộng là "giữ biển bằng cờ, giữ đảo bằng miệng quan ngại quan ngại,..." vì hòa bình thì không có xung đột võ lực trong khi các đảo của Quốc gia Việt Nam đã bị Tàu cộng cướp và biến thành các căn cứ quân sự hết rồi thì miệng sao thổi bay nó được mà tuyên ngôn với tuyên cáo Hòa Bình? Chưa kể tới kết cuộc là tuyên ngôn Hòa Bình không ai xem xét dẫn đến một lần nữa người ký vào cảm thấy hụt hẫng và chán nản, sau này cần đến họ thì họ sẽ làm ngơ.

Đó, mày thấy Việt cộng nó mưu sâu, kế thâm không? Nó là con của Tàu cộng mà không thâm sao đặng ? Nó chỉ đạo cho những con chim mồi hót hay thu hút nhiều người để những con chim mồi này m.ổ vào m.ắt Việt Nam Cộng Hòa điển hình là cộng phỉ con Trương Quốc Huy và tên cộng đự.c Ả Trần Nhật Phong. Ngược lại với những con chim mồi hót không hấp dẫn nhưng là các nhà "mô phạm chánh trị" như cựu "phóng viên" báo Vẹm là cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy, lật sư xả nghĩa Nguyễn Văn Đài, thạc sỹ Huê Kỳ Trần Thị Ái Liên,... có nhiệm vụ ủng hộ, bảo vệ cho đám thân cộng làm công việc hòa giải hòa hợp với Việt cộng như việc quảng cáo cho việc ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973, ký vào bản tuyên ngôn Hòa Bình,...

Chuyện 02 thằng cộng phỉ con tên Huy là vậy và quả thật mày là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa không thể bị cộng sản hóa thì hãy sớm quay đầu là bờ để chung thân TỐ CỘNG xong xuôi rồi DIỆT CỘNG. Ngược lại mày cố chấp, ngoan cố bưng bô cho tụi nó thì không còn nghi ngờ gì nữa mày đang dần trở thành một thằng cộng sản ngay tại xứ sở tự do này. Còn việc tao tiếp tục vạ.ch mặt tên Võ Đại Tôn, Lê Trọng Quát, Thích Không Tánh và gian đảng của chúng với ý nghĩa gì thì hồi sau sẽ rõ vì tao sẽ viết tiếp cho xong mới thôi./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật