Breaking News:

latest

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT Để làm tới cùng trong quá trình truy v...

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

Để làm tới cùng trong quá trình truy vết F0 Việt cộng nằm vùng ở thủ phủ chống cộng Westminster với sự vươn vòi bạch tuộc của tài phiệt đỏ Phạm Nhật Vượng qua xe điện VinFast mà Ngô Thanh Vân là đại sứ thương hiệu. Xin đăng lại những văn bản pháp luật quan trọng liên quan tới Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hòa tại California như sau:

I. Sắc Lệnh Của Thống Đốc Tiểu Bang California Vinh Danh Lá Cờ Di Sản Việt Nam:

XÉT RẰNG California là nơi sinh sống của khoảng 500,000 di dân Việt Nam; và

XÉT RẰNG cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã đóng góp tích cực cho sự phồn thịnh về lịch sử, văn hóa, giáo dục, và kinh tế của California; và

XÉT RẰNG người Mỹ gốc Việt luôn cảnh giác chống lại sự độc tài dưới mọi hình thức, tích cực ủng hộ nhân quyền cho mọi dân tộc, và nêu cao chính nghĩa dân chủ, công lý, và khoan dung là những chính nghĩa tạo dựng nên quốc gia chúng ta; và

XÉT RẰNG lá cờ nước Việt Nam Cộng Hòa cũ, với ba sọc đỏ trên nền cờ vàng, và đã sử dụng từ năm 1948, vẫn là và sẽ luôn luôn là biểu tượng của sự kiên trì, tự do, và dân chủ cho nhiều người Mỹ gốc Việt tại California; và

XÉT RẰNG lá cờ nước Việt Nam Cộng Hòa cũ là một biểu tượng quan trọng trong lịch sử người Mỹ gốc Việt và nay được xem là lá cờ Di Sản Người Việt Nam Tự Do; và

XÉT RẰNG một đa số rất lớn người Mỹ gốc Việt tại California xem lá cờ Di Sản và Tự Do màu vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

BỞI THẾ NÊN, TÔI, ARNOLD SCHWARZENEGGER, Thống Đốc Tiểu Bang California, chính thức công nhận lá cờ Di Sản Người Việt Nam Tự Do là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California và ủng hộ nỗ lực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California đấu tranh cho tự do và dân chủ. Với thẩm quyền do Hiến Pháp và luật tiểu bang California trao cho tôi, tôi nay ra sắc lệnh này hiệu lực ngay lập tức:

Lá cờ Di Sản Người Việt Nam Tự Do được phép treo tại các công sở tiểu bang khi liên quan tới một nghi lễ của người Mỹ gốc Việt được tiểu bang bảo trợ, theo đúng các nguyên tắc và nghi thức về việc treo cờ Hoa Kỳ và cờ tiểu bang California, trong đó có nhan đề 4, chương 1 bộ Luật Hoa Kỳ.

TÔI NAY LỆNH THÊM rằng càng sớm càng tốt, Sắc Lệnh này được đệ nạp cho văn phòng Bộ Trưởng Tiểu Bang và loan báo rộng rãi cho Sắc Lệnh này.

VỚI SỰ CHỨNG GIÁM DƯỚI ĐÂY tôi đặt bút ký và cho gắn dấu đại ấn của tiểu bang hôm nay ngày 5 Tháng Tám 2006.

ARNOLD SCHWARZENEGGER
Thống Đốc California

LÀM CHỨNG:

BRUCE McPHERSON
Bộ Trưởng Tiểu Bang

II. NGHỊ QUYẾT số 3750
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER 
CÔNG NHẬN QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA LÀ LÁ CỜ CHÍNH THỨC CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI:

XÉT RẰNG: Chế độ đương quyền Cộng Sản Hà Nội vẫn tiếp tục thể chế độc tài do một chính quyền thối nát, không do dân bầu, luôn trắng trợn vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của người dân;

XÉT RẰNG: Đại đa số người Mỹ gốc Việt đã phải rời quê hương đều không chấp nhận hay tha thứ chế độ Cộng Sản Việt Nam;

XÉT RẰNG: Người dân VNCH chưa hề chiến bại nhưng vẫn bất khuất chống Cộng và đồng lòng tranh đấu cho Tự Do;

XÉT RẰNG: Tiểu bang California là nơi sinh sống có đông người Mỹ gốc Việt nhất trên toàn nước Mỹ;

XÉT RẰNG: Thành phố Westminster là nơi có tỷ lệ cư dân người Mỹ gốc Việt cao hơn bất cứ thành phố nào ở California và bất cứ thành phố nào trên nước Mỹ;

XÉT RẰNG: Người dân VNCH đã anh dũng chống xâm lăng Cộng Sản Bắc Việt. Họ là dân Việt tị nạn tới Mỹ và định cư tại thành phố Westminster, California. Họ phải được vinh danh và ghi nhớ những hy sinh của họ. Lá cờ tượng trưng Quốc Gia Việt Nam phải là Quốc Kỳ VNCH;

XÉT RẰNG: Lá cờ của người Việt Tự Do là Quốc Kỳ VNCH, ba sọc ngang màu đỏ trên nền vàng;

XÉT RẰNG: Lá cờ của chế độ độc đảng đương quyền cai trị Việt Nam là lá cờ của một guồng máy cầm quyền, chứ không phải là lá cờ của một Quốc Gia;

XÉT RẰNG: Nghi thức văn hóa và lịch sử của dân Việt phải được đón mừng và vinh danh với lá cờ của Quốc Gia Việt Nam, chứ không phải bằng lá cờ của bọn độc tài, phản bội, chối bỏ lịch sử và văn hóa sáng ngời;

XÉT RẰNG: Lá cờ VNCH vừa nhắc nhở đến hiểm họa Cộng Sản vừa khẳng định cảnh giác chống độc tài dưới bất cứ hình thức nào và tích cực ủng hộ cho nhân quyền. 

NAY QUYẾT ĐỊNH: 

Thành Phố Westminster long trọng công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức của Người Việt Hải Ngoại , với nền vàng, ba sọc đỏ là lá cờ chính thức đại diện cho tập thể người Việt hải ngoại. Quốc Kỳ VNCH được phép treo trên các công ốc sở hữu hoặc thuộc thẩm quyền của thành phố Westminster; hoặc trong các lễ hội của người Mỹ gốc Việt do thành phố bảo trợ và cấp giấy phép. 

Hội Đồng Thành Phố Westminster kêu gọi các giới chức lập pháp của tiểu bang thông qua một đạo luật công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức đại diện cho tập thể người Mỹ gốc Việt hải ngoại. Đồng thời kêu gọi các học khu địa phương cũng sẽ chuẩn thuận một Nghị quyết tương tự, công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức được treo tại các trường học.   

NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA, THUẬN và PHÊ CHUẨN ngày 19 tháng 2 năm 2003.  
Thị Trưởng thành phố Westminster

Margie Rice (Ký tên) 

Kẻ nào còn đem những thành quả của thị trưởng Tạ Đức Trí ra để khỏa lấp cho hành động rước Việt cộng vào Hoa Kỳ, giúp Việt cộng giựt sập thủ phủ chống cộng Westminster bằng hành động dẹp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để trao bằng khen cho đại sứ thương hiệu của VinFast là Ngô Thanh Vân thì hoặc là không hiểu gì về Việt cộng hoặc là gian đảng của Việt cộng nằm vùng chiến lược Tạ Đức Trí.

Tên Tạ Đức Trí là một tên Việt cộng nằm vùng nguy chiến lược rất nguy hiểm và gian xảo, quỷ quyệt vì đã được Việt cộng đào tạo, huấn luyện ở Sài Gòn tới 19 tuổi rồi thả qua Mỹ vào năm 1992 sau đó được trùm Việt cộng Phan Văn Khải gởi gắm cho Bush con để hiệp đồng trong chiến lược Hòa giải hòa hợp với Việt cộng theo nghị quyết 36 trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của một tên trùm Việt cộng vào năm 2005./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật