Breaking News:

latest

VỀ PHỦ TRẤN NINH CÓ HÌNH THẾ RA SAO ?

Về phủ Trấn Ninh có hình thế ra sao ? #laos_history Nếu tấm bản đồ Trấn Ninh trên Wikipedia là một tấm bản đồ tuyên truyền (vì làm gì mà vào...

Về phủ Trấn Ninh có hình thế ra sao ?

#laos_history

Nếu tấm bản đồ Trấn Ninh trên Wikipedia là một tấm bản đồ tuyên truyền (vì làm gì mà vào năm 1893 nước Đại Nam còn có phủ Trấn Ninh nào nữa, và làm gì mà Vạn Tượng (Vientiane) lại nằm gọn luôn trong Trấn Ninh như tấm bản đồ được vẽ vậy), thì mình đề nghị các bạn từ nay đừng có dùng tấm bản đồ Trấn Ninh Wikipedia này nữa .

Vậy Trấn Ninh có hình thế ra sao ? Thì đây, mình xin mời các bạn xem Trấn Ninh trong bản đồ năm 1927 của người Pháp, có tên là Carte des voies de communications du Laos et des pays voisins figurant l'état d'avancement des travaux en 1927... / dressé par l'ingénieur en chef de la circonscription territoriale des T. P. du Laos Ch. Mariage. Bạn xem tại đây >> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530649466/f1.item.r=Laos.zoom

Nếu bạn muốn tải bản full, thì bạn tải tại đây >> https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b530649466/f0/full/full/0/native.jpg 

Enjoy nha bạn
Brian 

Về phủ Trấn Ninh có hình thế ra sao ?


Không có nhận xét nào

Nội Bật