Breaking News:

latest

MÀU CỜ

MÀU CỜ Xem lại Wiki, thấy Ucraina hiện nay có lá quốc kì được sử dụng từ năm 1848, được phê chuẩn chính thức từ 1918. Còn quốc kì Ba lan thì...

MÀU CỜ

Xem lại Wiki, thấy Ucraina hiện nay có lá quốc kì được sử dụng từ năm 1848, được phê chuẩn chính thức từ 1918. Còn quốc kì Ba lan thì đã có từ 1831, và được phê chuẩn chính thức từ 1919. Quốc kì của Séc cũng được phê chuẩn từ 1920.

Trải qua nhiều lần thay đổi về người cầm quyền, ngoại trừ thời Đức quốc xã chiếm đóng, các chế độ này luôn sử dụng cùng một quốc kì của đất nước mình. Điều đó cho thấy họ có một sự tiếp nối giữa các chế độ cầm quyền, chế độ này tiếp nối, thừa hưởng của chế độ trước. Dân tộc của họ có một sự liên kết về lịch sử, không đạp đổ, không phá bỏ chế độ cũ.

Không biết có phải vì thế mà dân tộc của họ có đủ khả năng bứt phá khỏi sự áp chế của các thế lực đen tối từ ngoại bang? Cũng không biết có phải vì vậy mà người dân của họ có đủ sức mạnh và tình yêu quê hương đất nước để sẵn sàng hi sinh cho Tổ Quốc mà không phải do bị dắt mũi hay không?

Cũng không biết, có phải vì họ tôn trọng lịch sử, tôn trọng quốc kì, mà dân tộc của họ không bị chia rẽ, nhân dân của họ đủ nhân văn để không chém giết nhau, và không cắn xé nhau triền miên?


Võ Xuân SơnKhông có nhận xét nào

Nội Bật