Breaking News:

latest

CỤC NỢ CHÚA CHỔM CỦA HOA NAM PHẠM NHẬT VƯỢN ĐƯỢC TUYÊN GIÁO NẰM VÙNG LOAN TIN DƯỚI CÁCH NHÌN CỦA TƯ DUY NGƯỢC

CỤC NỢ CHÚA CHỔM CỦA HOA NAM PHẠM NHẬT VƯỢN ĐƯỢC TUYÊN GIÁO NẰM VÙNG LOAN TIN DƯỚI CÁCH NHÌN CỦA TƯ DUY NGƯỢC Đang định viết về tên Hoa Nam ...

CỤC NỢ CHÚA CHỔM CỦA HOA NAM PHẠM NHẬT VƯỢN ĐƯỢC TUYÊN GIÁO NẰM VÙNG LOAN TIN DƯỚI CÁCH NHÌN CỦA TƯ DUY NGƯỢC

Đang định viết về tên Hoa Nam Phạm Nhật Vượn với dự đoán hắn và đám chóp bu Ba Đình sẽ khui rượu ăn mừng khi cái dự luật treo đầu dê bán thịt chó của Mỹ cộng Joe Biden có tên gọi không đúng với bản chất của nó là "Dự luật Giảm lạm phát" đã được Quốc hội của Mỹ cộng thông qua thì hay tin sét đánh về Vingoup được một tờ báo Vẹm là kinh tế xanh loan tin sau đó gỡ mất nhưng vẫn được các nhà tuyên giáo "khác màu - đồng chất" với Việt cộng loan truyền trên truyền thông mạng xã hội. 
Câu chuyện về việc họ dự đoán Vingoup phá sản do nợ tổ chảng gần bốn trăm ngàn tỷ hồ tệ, lớn hơn 2,85 lần vốn chủ sở hữu có thực sự làm phương hại tới tên Hoa Nam Phạm Nhật Vượn hay không hay chỉ là một lối tuyên truyền "phản tuyên truyền" của tuyên giáo nằm vùng? Xin mời quý vị hãy cùng tui phân tách theo cách TƯ DUY NGƯỢC để thấy trình độ tuyên giáo nằm vùng thâm hậu cỡ nào.

Trước khi tin tức về cục nợ tổ chảng của Vingoup được tờ báo Vẹm ít tên tuổi kia loan tin thì ở bên Đức quốc, tên tuyên giáo nằm vùng Lê Trung Khoa có báo động là tên Hoa Nam Phạm Nhật Vượn đã liên lạc với hắn để mua chuộc hắn một món tiền to với mục đích là yêu cầu hắn không viết bài "bất lợi" cho Vingroup trên tờ báo Vẹm kiều có tên là Thoibaode nữa. 

Ngay sau đó, đồng chí với tuyên giáo nằm vùng Lê Trung Khoa là tên lật sư Nguyễn Văn Đài cũng loan tin là tên Hán nô Tô Lâm, sếp của Vẹm Đài đã yêu cầu YouTube ngăn Vẹm Đài hoạt động vì Vẹm Đài đã "khui" ra vụ tên đại tá côn an Lê Xuân Minh, cục phó A05. Thực ra, với kinh nghiệm của bản thân thì 02 tên tuyên giáo nằm vùng là Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài đang thực thi nhiệm vụ kép được tuyên giáo Ba Đình chỉ huy đó là vừa PR cho tài phiệt đỏ Vượn vin theo lối TƯ DUY NGƯỢC và vừa để kiếm cơm bằng câu view, câu follow.

Vì chủ đề này sẽ phải viết dài nên tui tạm giới thiệu và tạm dừng tại đây để viết chi tiết hơn ở bài viết tiếp theo ngay trong tối nay, chỉ vài tiếng đồng hồ sau sẽ xong. Trân trọng./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật