Breaking News:

latest

NHỮNG BỘ MẶT CỘNG PHỈ PHÁ NÁT WESTMINSTER THEO LỊNH CỦA VIỆT CỘNG

NHỮNG BỘ MẶT CỘNG PHỈ PHÁ NÁT WESTMINSTER THEO LỊNH CỦA VIỆT CỘNG  Đây là lý do mà Thị trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí và gian đảng đi dự...

NHỮNG BỘ MẶT CỘNG PHỈ PHÁ NÁT WESTMINSTER THEO LỊNH CỦA VIỆT CỘNG 

Đây là lý do mà Thị trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí và gian đảng đi dự dạ tiệc đỏ VABA do trùm rác David Duong tổ chức với Vinfast và Vietnam Airlines là đồng tài trợ.

Đã ngậm tiền của Việt cộng, đã trở thành cộng phỉ thì cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đừng có đòi hỏi nó xin lỗi, giải bày,... 

Vì chúng nó là binh đoàn cộng phỉ do cộng phỉ Tạ Đức Trí chỉ huy với sự yểm trợ của Việt cộng và Việt Tân. 

Sắp tới, cộng phỉ Tạ Đức Trí sẽ thực hiện chiến lược cấy nhộng đỏ sau khi Quốc hội California và Thống đốc California đã thông qua nghị quyết ACR45. 

Nghị quyết này là cơ sở để chúng nó cấy nhộng đỏ mà tiên khởi sẽ là màn đấu tố giữa VICI Nam Lộc với BPSOS để mở đường cho chiến thuật "05 gia đình người Mỹ gốc Việt bảo lãnh cho một gia đình tỵ nạn ở Thái Lan".

Tui sẽ vén màn bí mật để chứng minh Tạ Đức Trí là một thành viên bí mật cao cấp của Việt Tân mà Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt cộng./.

Tran Hung.Không có nhận xét nào

Nội Bật