Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NGHỊ QUYẾT ACR45 CỦA Tạ Đức Trí LÀ PHIÊN BẢN MODIFY - CẢI TIẾN CỦA NGHỊ QUYẾT 36

NGHỊ QUYẾT ACR45 CỦA Tạ Đức Trí LÀ PHIÊN BẢN MODIFY - CẢI TIẾN CỦA NGHỊ QUYẾT 36 Khẳng định Nguyễn Văn Đài là NHỘNG ĐỎ khoác áo đấu tranh dâ...

NGHỊ QUYẾT ACR45 CỦA Tạ Đức Trí LÀ PHIÊN BẢN MODIFY - CẢI TIẾN CỦA NGHỊ QUYẾT 36

Khẳng định Nguyễn Văn Đài là NHỘNG ĐỎ khoác áo đấu tranh dân chủ.

Muốn biết gian đảng nằm vùng chiến lược là đồng đội của tên Nguyễn Văn Đài, hãy quan sát coi tên Nguyễn Văn Đài dan díu với loại người nào thì biết được loại người đó là Việt cộng nằm vùng chiến lược.

Khẳng định Nghị quyết ACR45 của Tạ Đức Trí là một công cụ để Việt cộng cấy nhộng đỏ vào cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản.

Sau khi Nghị quyết ACR45 được Quốc hội California chánh thức ban hành, cùng với sự hiện diện của các tổ chức kinh tài của Việt cộng ở Hoa Kỳ, tiêu biểu là Vietnam Airlines, Vinfast và với việc lợi dụng lòng bác ái để nhơn danh giúp người Việt Nam tỵ nạn ở Thái Lan được định cư ở nước thứ ba. Gian đảng của Tạ Đức Trí gồm những tên cộm cán như: Trần Thái Văn, Nguyễn Mạnh Chí, Nguyễn Quốc Lân, Huy Đức Thần Sấm Sét,... sẽ tiến hành các thủ đoạn để cấy nhộng đỏ vào Hoa Kỳ nói riêng và các nước nói chung.

Song song đó, chúng lợi dụng việc làm ăn ở Hoa Kỳ của các tổ chức kinh tài cho Việt cộng như Vinfast chẳng hạn để chúng hợp thức hóa các con nhộng đỏ dưới vỏ bọc là nhơn viên của các tổ chức kinh tài cho Việt cộng.

Bức màn này đang được chính tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài bộc lộ sau khi tuồng diễn đánh nhau sau dạ tiệc đỏ VABA, đánh nhau giữa BPSOS với VOICE của Việt Tân, sau khi Nghị quyết ACR45 được thông qua, sau khi tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài qua đây đái rắc khoanh vùng.

Mối họa lớn cho dân tộc Việt Nam ngoài tụi Việt cộng và Tàu cộng ra thì cái loại NHỘNG ĐỎ KÉN VÀNG như tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Tạ Đức Trí và gian đảng của nó cũng vô cùng nguy hiểm vì bằng những thủ đoạn tinh vi chúng đã lấy lòng cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản để bây giờ chúng là những con giòi rất nguy hiểm đục trong xương đục ra khi chúng đã chui được vào chánh trị dòng chính Hoa Kỳ.

Lỗi không phải do chúng quá giỏi mà lỗi tại vì đồng đội của người Việt Nam Cộng Hòa tỵ nạn cộng sản có nhiều kẻ QUÁ NGU./.

Tran Hung.

1 nhận xét

Quảng Cáo