KHI MẠI DÂM ĐƯỢC COI LÀ MỘT NGHỀ ĐIỀU GÌ XẢY RA ?


- 1/ Các phụ nữ có nhan sắc bán dâm cho các quan chức có quyền lực để đổi lấy tiền tài và địa vị sẽ không còn e ngại dư luận xã hội lên án. Và các quan nhà ta sẽ công khai đi tìm khoái lạc để hưởng thụ vì việc đem lại thu nhập cho một người hành nghề chân chính là nghĩa vụ của những người có tiền.

- 2/ Các gia đình có con em đến tuổi trưởng thành sẽ không có lý do để ngăn cấm con em họ làm nghề bán thân. Vì điều đó là phạm pháp.

- 3/ Không thể ngăn cấm các chủ chứa mua bán thân xác con người và cột chặt họ vào các hợp đồng để rồi tước bỏ tự do của họ. Hình thức chiếm hữu nô lệ đang trở lại.

-4/ Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ về quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc sẽ bị xóa bỏ .Bởi lẻ con người đã biến thành một món hàng hóa mà đã là hàng hóa thì không thể có tự do.

- 5/Khi mại dâm được coi là một nghề thì cần có :

- Trường đào tạo dạy nghề .

- Quy định bằng cấp , chứng chỉ hành nghề, lương tối thiểu...

-Quy định về chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

- Chế độ bảo hiểm, an toàn lao động trong khi hành nghề.

- Chế độ thi đua khen thưởng,kỷ luật...chế độ lương hưu sau khi không còn sức lao động...

Nói tóm lại là cần thiết phải lập tức thành lập một BỘ DÂM DỤC để quản lý cái nghề này và đưa nó vào ngành công nghiệp nhẹ không ...khói.

Hy vọng tương lai Việt Nam sẽ mở đại hội CHIẾN SĨ THI ĐUA ngành "BÁN TRÔN NUÔI MIỆNG".

Dương Hoài Linh

KHI MẠI DÂM ĐƯỢC COI LÀ MỘT NGHỀ ĐIỀU GÌ XẢY RA ?Nhận xét