Breaking News:

latest

Tính nhân văn, Việt Cộng không có!

Tính nhân văn, Việt Cộng không có! Hội nghị thượng đỉnh Liên-Triều vừa kết thúc hôm qua, hai nhà lãnh đạo Nam-Bắc đã trịnh trọng tuyên bố tr...

Tính nhân văn, Việt Cộng không có!

Hội nghị thượng đỉnh Liên-Triều vừa kết thúc hôm qua, hai nhà lãnh đạo Nam-Bắc đã trịnh trọng tuyên bố trước 80 triệu người dân hai miền Triều-Tiên và toàn thế giới rằng, sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo Triều-Tiên, và một kỷ nguyên hòa bình mới, đã bắt đầu.
Có hoàn cảnh lịch sử tương đồng, cùng ý thức hệ Cộng Sản, nhưng Bắc-Hàn không cưỡng chiếm Miền Nam bằng vũ lực. Nếu lời tuyên bố hôm qua của họ mà được thực thi một cách nghiêm chỉnh, thì chắc chắn Hàn-Quốc sẽ vực Bắc-Hàn trở nên thịnh vượng giống như Tây-Đức đã giúp Đông-Đức.
Cả thế giới mừng vui với kết quả tốt đẹp của hội nghị thượng đỉnh Liên-Triều lần này!
Nhìn người rồi nhớ đến ta, ngậm ngùi!
“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”! Một khẩu hiệu mang đầy tính khí chợ búa của Việt Cộng, được rêu rao suốt mấy chục năm, nhưng nó đã bị câm nín vì người ta ngượng miệng. “Thái tử đỏ” đang nhan nhản bên Mỹ, con của thủ tướng Phúc và cựu thủ tướng Dũng có cơ ngơi khang trang bên Mỹ, họ còn có cả thẻ xanh của Mỹ…
Nếu ngày xưa mà Việt Cộng biết xử sự giống như Bắc-Hàn hôm nay, thì hàng triệu thanh niên Việt Nam không phải chết một cách oan uổng trong cuộc nội chiến. Hàng trăm ngàn quân nhân và công chức của Việt Nam Cộng Hòa không bị giết hại, không bị tù đày, không bị phân biện đối xử sau ngày 30/4/1975.
Nếu ngày xưa mà Việt Cộng biết xử sự giống như Bắc-Hàn hôm nay, thì hàng trăm ngàn người Việt Nam không phải chết nơi đáy biển hay nơi rừng sâu khi họ bỏ chạy Cộng Sản. Hàng chục ngàn gia đình không phải đói rách lam lũ nơi các “vùng kinh tế mới”, và con em của họ không phải thất học sau ngày 30/4/1975.
Nếu ngày xưa mà Việt Cộng biết xử sự giống như Bắc-Hàn hôm nay, thì đạo đức sống xã hội không bị băng hoại, an sinh xã hội ngày càng được nâng cao, và một nước Việt Nam hùng cường không phải quỳ lụy giặc Tàu.
Nhìn người rồi nhớ đến ta, ngậm ngùi! Tính nhân văn, Việt Cộng không có!

Trieu Nguyen
Không có nhận xét nào

Nội Bật